Taal en literatuur

Wat voorbij is.......

Toneel "Sneeuw in september" door De Dakbroeders

vrijdag 22 november 2019 om 20:00 uur , VLC De Geuzetorre

“Sneeuw in september” is een productie van De Dakbroeders vzw, LEIF- West-Vlaanderen, Uitgeverij Van Halewyck/ Pelckmans met steun van de stichting Pelicano en de Stad Oostende

Het is een toneelstuk horende bij het boek van Kathelijn Vervarcke ‘Sneeuw in september’ dat in mei 2019 verscheen.

Na een parcours van jarenlange onderzoeken en behandelingen krijgen twee hartsvriendinnen een hard verdict. Enkel verdovende middelen kunnen nog een antwoord bieden op hun chronische gewrichtspijnen. Toch weigeren ze koppig als planten in een zorghuis te beschimmelen. Maud dient een aanvraag voor euthanasie in, Jutta is vastbesloten zichzelf te genezen.

Terwijl Maud de dagen voor haar verlossing aftelt, moet Jutta afstand nemen van haar vriendin om zelf niet ten onder gaan. Zal Jutta het in haar hart vinden om toch afscheid te komen nemen? En hoe moet ze zichzelf zien als ze geen lotgenote meer heeft om zich aan te spiegelen?

Spel: Maxine Van Tiggel en Morgane Van Tiggel

Tekst en regie: Kathelijn Vervarcke

Dramacoach: Kobe Chielens

Decor: Nathalie Nuyttens

Wanneer: Op vrijdag 22 november 2019 om 20u

Waar: VLC de Geuzetorre, Kazernelaan1, Oostende

Prijs: Kaarten kosten 8€ in voorverkoop en aan de deur

Cursus Prehistorie van het Nederlands en de ontwikkeling van het Nederlands in de middeleeuwen

7 en 14 oktober 2019 van 18:30 uur tot 20:30 uur in de Hotelschool Ter Duinen

Deel 1. Prehistorie van het Nederlands

De voorgeschiedenis van het Nederlands ligt verborgen in de mist der tijden. Niettemin komen taalkundigen een heel eind door de overgeleverde teksten uit verwante talen zoals het Gotisch, het Latijn, het Grieks, het Sanskriet, etc. met elkaar in verband te brengen en er een arsenaal van reconstructie-technieken op toe te passen. De historische taalkunde is er zo in geslaagd een vroeger, niet rechtstreeks gedocumenteerd, stadium te reconstrueren waar al die talen op teruggaan: het Proto-Indo-Europees. Door te praten met archeologen en genetici zijn ze ook te weten gekomen waar en wanneer die taal wellicht gesproken werd. In deze lezing laat de lesgever iets zien van die technieken, de conclusies, en de lopende discussies. Want er blijft natuurlijk onenigheid onder de wetenschappers.

Deel 2. De ontwikkeling van het Nederlands in de middeleeuwen

In dit deel wordt ingegaan op de geschiedenis van het Nederlands in de vroege middeleeuwen, de hoge middeleeuwen en de late middeleeuwen. In die periode zijn de maatschappelijke, politieke en culturele omstandigheden in de Lage Landen ingrijpend veranderd, en dat heeft gevolgen voor de taal. Uit het Germaanse dialectcontinuüm ontstaan rond 500 verschillende talen. Een van die talen is het Oudnederlands. Die taal gaat rond 1200 over in het Middelnederlands, een verzamelnaam voor Dialecten die tot 1500 gesproken werden in onze contreien.

De lesgever van dienst is niemand minder dan prof. Freek Van de Velde.

Prof. Freek Van de Velde doceert historische taalkunde aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op taalevolutie, met name van het Nederlands. Hij onderzoekt hoe de grammatica door de tijd heen verandert, en welke factoren daarbij een invloed uitoefenen. Hij is gepromoveerd in Leuven in 2007, en heeft gastdocentschappen opgenomen in Gent, Keulen en Münster, en heeft korte periodes als gastonderzoeker verbleven in Zürich en Amsterdam.

Praktische informatie:

De cursus omvat 2 sessies van twee uur van 18.30u tot 20.30 u.

Cursusdagen: maandag 7 en maandag 14 oktober 2019.

Locatie: Hotelschool Ter Duinen Houtsaegerlaan 40 8670 Koksijde(dorp).

Deelnemers die met trein of tram komen kunnen opgehaald worden ofwel in het station van Koksijde ofwel aan de tramhalte in Koksijde Bad.

Het Betere Boek

12 oktober 2019, Gent

Grand Tour langs de Middellandse Zee


De Middellandse Zee met zijn (schier)eilanden, bergen, hoog- en laagvlakten en woeste kusten, doet wegdromen. Tegelijk is het gebied sinds 3000 jaar een bakermat van beschaving en culturele ontwikkeling. Het verhaal van deze zee is evenzeer een politiek verhaal, met steden en havens die getuigen van een intense geschiedenis en actualiteit, wegen over land en zee die ons herinneren aan onophoudelijke migratiestromen. Het Betere Boek biedt je een rijk palet van auteurs uit binnen- en buitenland met verhalen over en visies op deze wonderlijke en woelige zee, toen én nu.


Een schare bekende auteurs wordt er geïnterviewd of geeft er een lezing.

Alle evenementen gaan door op twee locaties:

  • De Minardschouwburg
  • De bibliotheek de Krook


Traditioneel wordt aan het einde van de dag de “Bronzen Uil uitgereikt”. Dit is de prijs voor het beste debuut in 2019.


Het volledig programma en de biografieën van de auteurs vind je op: https://hetbetereboek.be/programma/

Je ticket kost 12€ (Willemsfondslid/ 18€ niet-lid) en kan je nu al online kopen


Rita Lommée brengt de monoloog ‘Simonne’

maandag 3 juni 2019 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre

SIMONNE is de titel van een beklijvend oorlogsverhaal geschreven door Jan van der Hoeven, gebracht door Rita Lommée, over een Poperingse jonge vrouw die als verplicht tewerkgestelde gedeporteerd werd naar Duitsland (W0 II) en terecht kwam bij de familie van Margret Palm, echtgenote van de auteur.

Praktisch

Maandag 3 juni 2019,14u30

VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

Inkom 8€, kaarten bij bestuursleden en aan de deur.

Organisatie: Wiillemsfonds Oostende in samenwerking met Vief Kwiek, Vief Blauwe Diamanten en Open VLD Vrouwen.