Welkom

Oostende: september is de Maand van de Vrije Tijd.

Meer informatie op https://www.oostende.be/vrijetijd .Je vindt ons op https://www.oostende.be/vereniging/detail/76/willemsfonds-oostende-vzw .

Het Willemsfonds Oostende zorgt voor Culturele variatie

Lid worden?

Stort 15 EUR voor een hoofdlid en 3 EUR per gezinslid op rekening BE39 0010 2817 2819, BIC: GEBABEBB van Willemsfonds VZW , Vrijdagmarkt 24-25, 9000 Gent, met vermelding 'naam, voornaam + afdeling Oostende'.

Het lidgeld is te betalen per kalenderjaar: van 1 januari tot 31 december. Nieuwe leden die lid worden in november krijgen de twee resterende maanden gratis.

Het hoofdlid ontvangt de publicaties: het ledenblad "Wijze Willem" van de afdeling Oostende en het nationaal ledenblad RECHTUIT.

"Willemsfonds afdeling Oostende" is een vzw, met ondernemingsnummer 0877.630.066 en bankrekening BE62 0010 6695 7661 (BIC: GEBABEBB).