Causeriëen en webinars

Avondcauserie over het boek "De Tekenaar van het Verzet" door mevrouw Kathelijn Vervarcke

 donderdag 5 september 2024 om 20:00 uur, VLC De Geuzetorre 

De tekenaar van het verzet van Kathelijn Vervarcke is een aangrijpend verhaal over de Joodse gemeenschap in Oostende en een flamboyante tekenleraar die in de schaduw van de Atlantikwall de positie van de strandobstakels codeerde en in de opdrachten van wiskundeboeken verstopte om zo aan de Britten over te maken.

De twee hoofdpersonages van het boek waren actief lid van het Willemsfonds. De bloedader tussen de liberale verenigingen en het verzet is de rode draad in het boek.

Inkom gratis

Foto: Emile Fryns, copyright Familie Simone Fryns

Wat voorbij is...

Causerie "Is er ook schoonheid achter de tralies?" door mevrouw Nancy De Maesschalck

 donderdag 29 februari 2024 van 14:30 uur tot 16:45 uur, VLC De Geuzetorre 

Nancy De Maesschalck biedt een unieke inkijk in het dagelijks leven van de vrouwengevangenis van Brugge.  

Zij is al 20 jaar vrijwillig moreel consulente in de gevangenis. 

De gevangenis is voor de moreel consulent een ontmoetingsplaats waar je wekelijks in gesprek gaat met mensen met de meest uiteenlopende achtergronden, uit verschillende culturen en in wel zeer bijzondere omstandigheden: mensen zijn van hun vrijheid beroofd en zitten daar met een mix aan gevoelens en verwachtingen, waar ze al dan niet willen over praten. 

Voor de gedetineerden heeft de morele begeleiding binnen de strafinrichting een bijzonder belang in de hachelijke levenssituatie waarin ze zich bevinden. 

Welke zijn de vooroordelen omtrent de gevangenissen? Welke zijn de humane pijnpunten? Wat met de mensenrechten in de gevangenis? Biedt de gevangenis de nodige veiligheid aan de maatschappij?

Op deze en zoveel andere vragen krijgt u een antwoord op deze uiteenzetting.

foto ©BAS BOGAERTS/ID

Prijzen

Deelnameprijs leden Fakkelclub € 6,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds € 6,00

Deelnameprijs niet-leden € 7,00

Koffie of thee is inbegrepen in de prijs.

Causerie "Soefisme in de islam (deel 2)" door de heer Fernand Vanderheeren 

 donderdag 7 maart 2024 van 14:30 uur tot 16:45 uur, VLC De Geuzetorre 

Na Omar Khayaam, waarmee deel I afsloot, komen Ibn Arabi en Rûmi aan bod. Rumi was een filosoof en dichter van Perzische afkomst en soefi-mysticus. Hij is een van de belangrijkste personen uit de Perzische dichtkunst. We eindigen met een korte stand van zaken ivm het hedendaags soefisme.

Prijzen

Deelnameprijs leden Fakkelclub € 6,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds € 6,00

Deelnameprijs niet-leden € 7,00

Koffie of thee is inbegrepen in de prijs.

Causerie "AI en de Europese wetgeving"

 donderdag 14 maart 2024 van 14:30 uur tot 16:45 uur, VLC De Geuzetorre 

Chat-gpt, Dall-e, de chatbot van bol.com ... de kans is groot dat je al in aanraking kwam met artificiële intelligentie (AI). 

AI is een soort slimme digitale assistent die vragen kan beantwoorden en taken kan uitvoeren. We komen AI vaker tegen dan we denken. 

Deze technologie ontwikkelt snel, daarom is het van essentieel belang om zorgvuldig na te denken over hoe we het in ons dagelijks leven willen integreren. De Europese Unie erkent dan ook de belangrijke rol van AI in onze toekomst in onze toekomst en heeft daarom regelgeving opgesteld om ervoor te zorgen dat het op een ethische en verantwoorde manier wordt ontwikkeld en toegepast. Europa neemt hierin een pioniersrol in en is wereldwijd de eerste die een AI-wet ontwikkelt.

In de lezing brengen we een overzicht van de totstandkoming van deze wet en wat de toekomst brengt.

Prijzen

Deelnameprijs leden Fakkelclub € 6,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds € 6,00

Deelnameprijs niet-leden € 7,00

Koffie of thee is inbegrepen in de prijs.

Causerie "Sir Edward Elgar: een Britse revival" door de heer Ronald Vanquaethem

 donderdag 21 maart 2024 van 14:30 uur tot 16:45 uur, VLC De Geuzetorre 

Elgar werd geboren in Broadheath, een dorp gelegen in de buurt van Worcester. In het gezin werd veel gemusiceerd. Elgar was praktisch autodidact. Hij ontwikkelde zich snel in het zeer muzikale gezin waarin hij viool, altviool en orgel leerde bespelen. Ook kreeg hij muziekleer en kon zich zo later ontwikkelen tot concertmeester, arrangeur en dirigent. Hij arrangeerde muziek voor verschillende ensembles en speelde zelf in verschillende bands en orkesten.

Zijn bekendste werken zijn waarschijnlijk de Enigma Variations (1899) en de Pomp and Circumstance Marches nrs. 1-5 op. 39 (1901-07). De eerste mars met daarin Land of Hope and Glory heeft de grootste bekendheid gekregen onder andere door de uitvoering tijdens de Last Night of the Proms, maar ook de vierde werd zeer populair. De Enigmavariaties bezitten een grote afwisseling in sfeer en subtiele portrettering. De Nimrodvariatie doet enigszins denken aan een adagio van Anton Bruckner. Elgar orkestreerde in 1922 het lied Jerusalem van Charles Hubert Parry, dat nog elk jaar tijdens de Last Night of the Proms door het publiek wordt meegezongen.


Maar je kent vast ook het schitterend celloconcerto van Elgar. Onsterfelijk gemaakt door de vertolking van Jacqueline Duprez en sinds een paar jaar ook meermaals uitgevoerd ook op de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello.

Prijzen

Deelnameprijs leden Fakkelclub € 6,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds € 6,00

Deelnameprijs niet-leden € 7,00

Koffie of thee is inbegrepen in de prijs.

Causerie "Jenseits von Belgien" door dhr. Tim Peinen

Donderdag 5 oktober 2023 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

In het oosten van België bestaat een voor velen haast exotische samenleving: omdat ze Duitstalig is, omdat haar verleden tot de verbeelding spreekt … en nauwelijks bekend is ...

Tim Peinen verzamelt het relaas van de Duitstalige Belgen die hij al heeft ontmoet. Hij vertelt de geschiedenis van de streek van het vroegste begin tot vandaag. Honderduit vertellend gaat hij verder waar bestaande bronnen stoppen en stelt hij figuren en gebeurtenissen voor waaraan België en Duitsland liever niet herinnerd worden.

Een jaar lang ging hij op pad om ter plaatse de sporen te zoeken waarover hij had gelezen en gehoord. Die beelden vormen de rode draad van de lezing. Door zijn vertrouwdheid met de streek en haar bevolking biedt hij tegelijk een blikopener: wie zijn de Duitstalige Belgen vandaag? Wat doen ze? Hoe kijken ze naar zichzelf, naar België, naar de wereld?

Tim Peinen is historicus, noch reisgids, maar behept met een liefde voor Duitstalig België. Hij trekt met open vizier door Duitstalig België en haalt nieuwsgierig-enthousiast banden met Duitstalige Belgen aan. Onder meer dankzij intense contacten met lokale historici is hij al meer dan 15 jaar lang getuige van de eerste geschiedkundige ontsluiting van de regio en haar bevolking, zonder taboes. 

Causerie "Vrouwelijke componisten" door mevr. Sonja Decraemer

Donderdag 12 oktober 2023 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

We bespreken en beluisteren een selectie van vrouwelijke componisten vanaf het prille begin van de muziekgeschiedenis tot de hedendaagse tijd.

De meesten kennen wel Clara Schumann (Clara Wieck !) en Fanny Mendelssohn en Nadia en Lili Boulanger maar wie kent Mel Bonis? Cécile Chaminade, Maria Szymanovska, Dobrinka Tabakova, Sofia Goebaidoelina …?

Het is een verhaal van een strijd voor erkenning en opboksen tegen vooroordelen.

We gaan na waarom zo weinig vrouwelijke componisten bekend zijn.

Causerie "Charles Gounod, Frans patriottisch operacomponist" door dhr. Ronald Vanquathem

Donderdag 19 oktober 2023 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

Charles François Gounod was een Franse componist uit de Romantiek van de 19de eeuw. Met zijn zeer vaak wisselende gemoedstoestanden twijfelde hij lang tussen een religieuze roeping en een meer wereldlijke loopbaan als componist. Het was onder invloed van de Spaans-Franse componiste en mezzosopraan Pauline Viardot (1821-1910) dat hij koos voor het profane leven al noemde hij zichzelf vaak abbé en liep hij graag rond in soutane. Hij blijft bekend vooral door de compositie van twaalf opera's waarvan Faust (1859) de meest bekende is. Ze werden echter door de kritiek als te zeemzoeterig en te braaf bevonden. Met zijn Ave Maria waarin hij de melodie van een eigen Marialied superposeert op de Eerste Prelude van Johann Sebastian Bach werd en blijft hij wereldberoemd. Als voortrekker van een Franse nationale stijl ijverde hij voor de bevrijding van de Franse muziek van de Italiaanse en vooral Duitse invloeden. Zijn patriottisch gevoel werd nog sterk aangewakkerd door de Duits-Franse oorlog van 1870 die hem tijdelijk deed uitwijken naar Engeland. Hij is toch een invloedrijk componist die het belichten overwaard is.

Causerie "Victor Horta architect van lichtrijke, luchtrijke, kleurrijke en comfortabele gebouwen voor de mens van de moderne tijd" door mevr. Machteld de Schrijver, kunsthistorica

Donderdag 26 oktober 2023 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

In 1893 gingen 3 jonge architecten, alle niet geboren in Brussel, in onze Belgische hoofdstad zelfstandig aan de slag. Victor Horta bouwde voor professor Tassel een woning in de Louizawijk, waarvan ook het interieur door de architect ingericht werd. Het werd een totaal kunstwerk en het eerste art nouveau huis, dat in tijdschriften werd besproken en voor vele architecten inspirerend was. Horta werkte zeer minutieus en kreeg belangrijke klanten. Zowel klanten die politiek actief waren als personen die een rol speelden in de Belgische industrie en die de architect aanbevolen hebben. In het belangrijke tijdschrift ‘Art et Décoration’ verscheen er ook een artikel over het Tasselhuis. En zo kreeg Horta heel snel een hele resem opdrachten, en ontstond zijn meest creatieve periode, tussen 1893 en ca. 1910. De architect had ook het geluk om alle mogelijke gebouwentypen te ontwerpen: burgerwoningen, villa’s buiten Brussel, een gebouw voor de nieuwe Belgische Werkliedenpartij (Volkshuis), een school in de Marollen, een ziekenhuis, een museum, verschillende warenhuizen en op het einde van zijn leven het Centraal Station. Bij deze lezing zal ook Anna Boch niet vergeten worden, dochter van de eigenaars van het ceramiekbedrijf ‘Keramis Boch Fréres’. Horta ontwierp het interieur van Anna’s woning, in Brussel. Muzee in Oostende heeft een prachtige expositie uitgewerkt over deze vrouwelijke schilder, die ook het enige vrouwelijke lid was van de belangrijke artiestenkringen ‘XX’ en ‘ Libre Esthétique”.

Causerie "Luister naar de zee: ontdek een onbeminde vriend" door prof. Colin Janssen

donderdag 9 maart 2023 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

De zee speelt een grote rol in ons welzijn, gaande van gezonde lucht en beweging tot voedselvoorziening. Hoe zit het met de gezondheid van de Noordzee voor onze kust? Kan de zee nog veilig en voldoende voedsel leveren? Hoe zit het met de aanwezigheid van microplastics in de Noordzee? Welke acties moeten ondernomen worden?

MET: prof. Colin Janssen (hoogleraar Ecotoxicologie en Marine Ecologie UGent) en ook verbonden aan VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) in Oostende

Causerie "Haven Oostende, icoon van weleer! Komen er nog vette jaren?" door prof. em. dr. G. Allaert

donderdag 16 maart 2023 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

In zijn boek "Oostende, de miskende haven" (2013) toonde de spreker aan dat de Oostendse haven vele keren werd miskend door de politici.

Nochtans heeft de haven vele troeven, doch die komen onvoldoende tot uiting.

We geven daarbij een aanzet voor een nieuwe strategie.

Causerie "Maurice Ravel, meticuleus impressionist uit het Baskenland" door dhr. Ronald Vanquaethem

donderdag 23 maart 2023 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

Maurice Ravel (1885-1937), doopnaam Joseph Maurice, is een Franse componist, pianist en dirigent geboren in Ciboure en gestorven in Parijs. Hij werd opgeleid aan het Conservatorium in Parijs en had leraars als Gabriël Fauré, André Gedalge en Wilfrid de Bériot. Zijn muziek is impressionistisch en neoklassiek. Hij was actief tussen 1892 en 1932. Hij nam vier maal deel aan de Prijs van Rome maar kreeg hem nooit. Door de preciesheid in zijn composities noemde Igor Stravinsky hem “de Zwitserse uurwerkmaker”. Hij schreef muziek in alle compositorische vormen uitzondering gemaakt voor de religieuze muziek. Zijn werk, beperkt in volume, hield echter in zijn totaliteit repertoire.

Causerie "We laten Afghanistan niet los" door mevr. Evie Lootens, Moeders voor Vrede

donderdag 30 maart 2023 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

Moeders voor vrede, een internationale a-politieke organisatie, die zich wereldwijd inzet tegen geweld op vrouwen en kinderen, is meer dan 20 jaar actief in Afghanistan. Ze volgt er de situatie op de voet. Evie Lootens, coördinator, brengt het verhaal uit eerste hand. Je hoort een relaas over de vele uitdagingen voor Afghaanse meisjes en vrouwen in een uiterst moeilijke situatie en de belangrijke rol van Moeders voor Vrede zowel in het verleden als op vandaag.

Avondcauserie over "Dagboek 1933" door Prof. Dirk Verhofstadt

dinsdag 18 april 2023 om 19:00 uur, VLC De Geuzetorre 

Op 30 januari 1933 werd Hitler met de hulp van rechts-conservatieve politici rijkskanselier van Duitsland. Ze dachten hem onder controle te kunnen houden, maar, gesteund door het geweld van SA-knokploegen, draaide Hitler in enkele maanden de democratie de nek om. De Duitsers koesterden de illusie dat vrijheid voorgoed verworven was, maar al snel werden politieke partijen en vakbonden verboden, kranten gecensureerd, opposanten en Joden opgesloten in concentratiekampen.

Ook vandaag komt het gevaar van extreemrechts. Er zijn veel overeenkomsten tussen hedendaagse extreemrechtse partijen en politici en de gebeurtenissen in de jaren dertig. Zoals hun aanvallen op de rechterlijke macht, hun kritiek op de media, hun voorstellen om medeburgers te verklikken, hun afkeer voor vreemdelingen, hun apocalyptische idee van een Omvolking, hun latente antisemitisme, hun afwijzing van internationale instellingen en verdragen, hun kritiek op de democratie en hun geflirt met autoritaire leiders.

DAGBOEK 1933 laat in alle scherpte zien dat wat in nazi-Duitsland in nauwelijks één jaar tijd gebeurde, morgen weer kan plaatsvinden als extreemrechts aan de macht komt. Ook bij ons kan die nachtmerrie opnieuw werkelijkheid worden.

Samenwerking Willemsfonds en Vermeylenfonds.

Inkom gratis.

Causerie "De politieke - en budgettaire kaarten van het land" door Prof. Herman Matthijs

donderdag 6 oktober 2022 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

De uiteenzetting behandelt de actuele begrotingssituatie va het land. Want zonder geld, kan er geen beleid worden gevoerd.


Daarnaast gaat de spreker in op de  politieke toestand, zoals: de positie der partijen, eventuele vervroegde federale verkiezingen, het energiedossier, defensie enz.


Als uitsmijter een blik op de Amerikaanse verkiezingen van november !


Prof. dr. Herman Matthijs is gewoon hoogleraar verbonden aan de VUN en de UGent. Hij doceert o.a. openbare-financiën, publiek management, Internationale Economische Instellingen, Politieke-Economische structuren USA enz.


Daarnaast is hij Voorzitter van de Hoge Raad van Financiën alsook voorzitter van de Raad voor verkiezingsbetwistingen.

Causerie "Igor Strawinsky,….veel meer dan les Ballets Russes" door dhr. Ronald Vanquaethem

donderdag 13 oktober 2022 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

Igor Fjodorovitsj Stravinsky (1882-1971) was een Russische componist, pianist en dirigent. Hij componeerde in verschillende stijlen, maar zijn muziek is altijd te herkennen aan sterke maar onvoorspelbare ritmes en complexe samenklanken. Met zijn muzikale innovaties is hij een van de invloedrijkste componisten uit de twintigste eeuw. Stravinsky brak al snel internationaal door. Zijn nog onbekende muziek werd namelijk opgemerkt door misschien wel de beroemdste impresario aller tijden, Sergej Djagilev (1872-1929), die aan het hoofd stond van de Ballets Russes. Zijn balletmuziek met Russische volksmelodieën en mysterieuze klanken plus het succes van de producties zette Stravinsky internationaal op de kaart. Le sacre du printemps, het meest beroemde ballet dat Stravinsky voor de Ballets Russes componeerde, sloeg in als een bom: De première had niet beruchter gekund. Het verdeelde publiek maakte zo veel lawaai, dat de muziek niet meer te horen was. Een waar schandaal was losgebroken.. Weinig componisten hebben echter zo’n divers oeuvre als Stravinsky.. Zo is hij tot drie verschillende stijlen gekomen, We onderkennen drie periodes, de Russische, de neoklassieke en de seriële periode. Een overzicht is imperatief.

Causerie "Het soefisme in de islam - deel 1" door dhr. Fernand Vanderheeren

donderdag 20 oktober 2022 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

Van de oorsprong van het soefisme tot de Perzische wetenschapper en dichter Omar Khayyam.

Reeds kort na het tot stand komen van de Koran en de dood van de profeet Mohammed stellen enkele asceten, soefi’s genoemd, voor om het heilige boek op twee manieren te lezen. De eerste is een oppervlakkige, exoterische, bijna letterlijke lezing en de tweede is een esoterische, mystieke interpretatie die leidt tot diepgang, openheid en verdraagzaamheid. Een volgende stap is de liefde tot de medemens, zonder onderscheid van geloof, afkomst, enz. en tot het gehele universum, m.a.w. de liefde tot het Ene of de liefde tot God. De soefi’s verenigen zich in broederschappen en hun beweging spreekt vele intellectuelen en kunstenaars aan. We volgen er enkele in de eerste eeuwen van de Islam tot de Perzische wiskundige, astronoom en dichter Omar Khayyam, wiens boeiende leven en vooral zijn werk vandaag nog veel mensen inspireert.

Het tweede deel zal zich dan toespitsen op die andere grote Perzische filosoof en dichter, Rumi, en gaat verder tot het hedendaags soefisme.

Causerie "Artistiek project: Kleine filosofie van een strandcabine voor de Belgische kust" door dhr. Koen Deprez

donderdag 27 oktober 2022 om 14:30 uur, VLC De Geuzetorre 

Dit project kwam er naar aanleiding van een wedstrijd voor strandcabines.

Een specifiek bestanddeel van de Strandcabines, die je alleen via een ladder aan de onderzijde kan bereiken, is dat ze binnen de vloedlijn geplaatst worden, zodat je ze soms enkel zwemmend kan bereiken. De cabines worden onderworpen aan een variabele parameter van de natuur: niet aan het verschroeiende ritme van de zon, maar het trage wiegen van de zee en de maan. 

Er bestaan verschillende collages en maquettes van de Strandcabines. Eerst hadden ze zwarte stalen poten, maar later zouden ze allemaal in messing uitgevoerd worden. In de laatste versies zijn er zelf holtes uitgespaard. Koen Deprez (1961) is het enfant terrible in de architectuur- en interieurwereld. Hij is vandaag voornamelijk bekend omwille van zijn excentrieke benadering van private en publieke interieurs, die naadloos is voortgekomen uit een passie voor het landschap en de stedelijke openbare ruimte die dateert uit zijn studieperiode, toen hij al stage liep bij Rem Koolhaas (OMA) in Rotterdam en Alessandro Mendini (Studio Alchimia) in Milaan. Zijn plannen en interventies resulteren in prachtige tekeningen, schilderijen en maquettes die hij geregeld tentoonstelt.

Duo-causerie ‘Duurzame visserij in theorie en praktijk’ door mevr. Heleen Lenoir en dhr. Willy Versluys

dinsdag 20 september 2022 om 19:30 uur, VLC De Geuzetorre 

De druk op natuurlijke hulpbronnen en ruimte op zee wordt steeds groter, waardoor een strikte opvolging van Europese, federale en Vlaamse richtlijnen steeds belangrijker wordt. Gezonde visbestanden zijn de basis voor een socio-economisch weerbare visserij. Innovatie in de visserijsector is essentieel. Het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en de bijbehorende aanlandplicht, de vraag naar duurzaam gevangen vis, de hoge uitbatingskosten en de vrees voor een beperkte toegang tot visgronden vormen hierbij belangrijke drijvende krachten.


Heleen Lenoir (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) beantwoordt vragen als: Hoe wordt de gezondheid van visbestanden gemeten? en Wat doet de Belgische visserij om te verduurzamen? Oostends reder Willy Versluys heeft het over duurzame visserij in de praktijk. Deze gevestigde waarde in de Oostendse visserij strijdt voor een grotere zeggenschap voor reders en vissers om projecten te ontwikkelen als alternatief voor bijvoorbeeld sleepvisserij, in plaats van grootspelers een monopolie toe te kennen. Hij heeft het onder andere over de strenge quota rond bijvangsten, netmazen-wijdte, controle en de tendens naar lager brandstofverbruik bij schepen.


In samenwerking met Avansa.

Avondcauserie over het boek "Vrijheid en Vooruitgang" door de heer Jimmy Koppen

donderdag 12 mei 2022 van 20:00 uur, VLC De Geuzetorre

Wist u dat de Liberale Partij van België de eerste is van het land en één van de oudste van Europa? Wist u dat een liberaal de huidige tekst van de Brabançonne schreef? Dat het een liberaal was die voor ons land mee het Verdrag van Versailles onderhandelde? Dat het een liberaal was die Churchill inspireerde om de ‘V’ als overwinningsteken te gebruiken? Dat het de liberalen waren die als eersten een vrouwelijke partijvoorzitter hadden? Dat de eerste Belgische voorzitter van de Europese Commissie een liberaal was?


Op meerdere momenten loopt de geschiedenis van de Liberale Partij samen met die van België. De liberalen, die mee de onafhankelijkheid van het land realiseerden, oefenden een grote invloed uit op de ontwikkeling van de natie en hebben haar op weg gezet richting economische welvaart.


Auteur Jimmy Koppen geeft een lezing over het boek "Vrijheid en Vooruitgang / 175 jaar liberale partij in België".


Dit boek brengt de geschiedenis van de partij tot leven, net zoals de verhalen van de mannen en vrouwen die vrijheid en vooruitgang hebben gerealiseerd. Dit uitte zich in een strijd voor meer stemrecht, zelfbeschikking en tegen de invloed van de kerk in het onderwijs.

Er was en is ook de strijd van het liberalisme tegen fascisme en extremisme. We hebben het in dit boek ook over de totstandkoming van de sociale zekerheid en de rol van het liberalisme hierin. Ten slotte bespreken we het engagement van liberalen in het buitenlands beleid en de Europese instellingen.


Dit boek bevat vele unieke foto’s, affiches, karikaturen, anekdotes en citaten die getuigen van het politiek en maatschappelijk engagement van de Liberale Partij. Benelux-premiers Alexander De Croo, Mark Rutte en Xavier Bettel verzorgen het voorwoord samen met Europees president Charles Michel. Partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez en Egbert Lachaert besluiten het boek met een brief gericht aan de jeugd.

Onder redactie van Corentin de Salle (Centre Jean Gol, Mouvement Réformateur) en Jimmy Koppen (Studiedienst Open Vld) en met bijdragen van Franstalige en Vlaamse historici Joseph Tordoir, Marc d’Hoore, Christophe Cordier, Thomas Vanwing, Dweezil Vandekerckhove, Mathieu Vanhaelewyn en politicoog Jean François Furnémont.


Inkom gratis.

Gratis tombola – win het boek !!!

Causerie ‘Johannes Brahms: een reus uit de Duitse romantiek’ door dhr. Ronald Vanquaethem

donderdag 10 maart 2022 van 14:30 uur tot 16:45 uur, VLC De Geuzetorre 

Johannes Brahms (1833-1897) is geboren in Hamburg uit een arbeidersgeslacht en groeide op in de sloppenwijken van zijn geboortestad. Hij was componist, pianist en dirigent,en maakte concertreizen in heel Europa. Hij was bevriend met de geesteszieke Robert Schumann (1810-1856) en zorgde na diens vroege dood voor zijn echtgenote Clara Wieck (1819-1896) tot die overleed. Hij was een groot bewonderaar van de vroegere grootheden Bach, Mozart, Schubert en Beethoven en verzette zich in een manifest tegen de Nieuwduitse muziek de “Neue Deutsche Richtung” waarvan Wagner en List de grote protagonisten waren. Zijn indrukwekkend oeuvre strekt zich uit over alle klassieke compositorische vormen de opera uitgezonderd. We maken even nader kennis.… 

Causerie “De Zeven Reizen van een Chinese Admiraal” door dhr. Fernand Vanderheeren

donderdag 17 maart 2022 van 14:30 uur tot 16:45 uur, VLC De Geuzetorre

Ondanks de sprookjesachtige titel gaat deze uiteenzetting over een reële periode uit de rijke en gevarieerde Chinese geschiedenis. In het begin van de vijftiende eeuw van onze tijdrekening, bij de aanvang van wat de Chinezen de Mingdynastie noemen, was het machtige keizerrijk gedurende enkele decennia de grootste maritieme macht op aarde. Lange tijd voor Columbus ondernam een indrukwekkende vloot jarenlange reizen. We maken kennis met de admiraal die, in naam van de Keizer, alle reizen persoonlijk leidde, en de Chinese invloed uitbreidde tot aan de oostkust van Afrika. We zien ook hoe er een abrupt einde kwam aan deze grootse onderneming, die de wereldgeschiedenis had kunnen veranderen en hoe die in China in de vergetelheid belandde en in het Westen tot voor kort geheel onbekend bleef.

Causerie "Reisreportage Myanmar" door dhr. Eddy Pintelon

donderdag 24 maart 2022 van 14:30 uur tot 16:45 uur, VLC De Geuzetorre

In 1824 werd het huidige Myanmar als kolonie ingelijfd door het Britse Rijk onder de naam Burma (Nederlandse spelling: Birma). Toen het land in 1948 onafhankelijk werd, bleef het aanvankelijk deze naam gebruiken in het internationale verkeer.

Causerie ‘Gekaapte brieven’ door dhr. Willy Versluys

donderdag 31 maart 2022 van 14:30 uur tot 16:45 uur, VLC De Geuzetorre

Gekaapte brieven, episodes uit de 17de-eeuwse Oostendse maritieme geschiedenis.

Rudi Clynckemaillie, Marc Loy, Rupert Ovenden, Willy Versluys.


In Gekaapte brieven ontvouwen de auteurs letterlijk de post gericht aan het thuisfront van Oostendse zeelui in 1664, waaronder tal van kapers. Oprechte getuigenissen in een roerig tijdsgewricht, want er is zoveel meer dan de roes van de ‘prijs’ na een glorieuze kaping. De vele brieven, van de hand van matrozen tot kapiteins, geven ook stem aan heimwee, (liefdes)verdriet, (wan)hoop, dromen, opinies, wensen, overtuigingen en emoties.

Deze varende voorouders met namen als Cornelissen, Crabbe, De Bruyne, Mansvelt, Stove, Ocket, De Backer… hebben het binnen de intimiteit tussen pen en papier over geboortes, huwelijken, ziektes, achterklap, feesten, overspel en de altijd aanwezige dood. De brief van over zee als enig ‘teken van leven’ in een wereld waar een altijd onvoorspelbare zee families en verwanten maanden, dikwijls jaren, en soms zelfs voorgoed scheidt in tijd en ruimte.

Dankzij deze selectie aan brieven krijgen ook de kleine (zee)man en de vergeten volksvrouw een stem in de ruimere economische, politieke en sociale (maritieme) geschiedenis van de 17de eeuw.

Causerie "Kok in Auschwitz", door Mevr. Annie Van Paemel en Prof. Dirk Verhofstadt

donderdag 3 maart 2022 van 14:30 uur tot 16:45 uur, VLC De Geuzetorre

In het concentratiekamp Auschwitz kwamen ongeveer 1,1 miljoen mensen, vooral Joden, om het leven. Het bestond uit drie delen: het basiskamp Auschwitz I, het vernietigingskamp Auschwitz II-Birkenau, en het minder bekende werkkamp Auschwitz III-Monowitz, waar IG Farben een fabriek bouwde om er synthetische olie en rubber te produceren.


Het IG Farben-concern – waaronder Agfa, BASF en Bayer – werkte volop mee aan de Duitse oorlogsmachine en gebruikte hiervoor Joodse dwangarbeiders. Het leverde ook het gifgas Zyklon B en oefende medische proeven uit op Joodse gevangenen. Eind 1942 bouwde IG Farben samen met de SS een eigen concentratiekamp, Buna-Monowitz, waar meer dan 10.000 gevangenen zaten die er in vreselijke omstandigheden moesten werken. Onder hen Primo Levi en Elie Wiesel. In totaal kwamen er ongeveer 25.000 mensen om het leven.

In barakkenkampen rond het IG Farben-complex, zaten ook tienduizenden krijgsgevangenen en verplicht tewerkgestelde mannen en vrouwen uit de door de nazi’s bezette gebieden. Onder hen de Vlaming Willy Van Paemel die er verbleef van eind 1942 tot de bevrijding. Hij was chef-kok en kookte er met een team voor 2.900 Fransen en Belgen die er gedwongen werkten. Ze hadden een relatieve bewegingsvrijheid, konden Auschwitz bezoeken en er naar een café of de bioscoop gaan.

Na de dood van haar moeder vond Annie Van Paemel een pakje liefdesbrieven van haar vader Willy gericht aan zijn verloofde Yvonne Schollen. Onderaan stond het afzendadres: Lager II, Auschwitz III, Deutschland. Dit pakje vormde het begin van een speurtocht van Annie Van Paemel en Dirk Verhofstadt naar het leven van Willy voor en tijdens zijn gedwongen verblijf in Auschwitz III. Hij was een ‘bevoorrechte’ getuige van de cynische en inhumane manier waarop de SS’ers en IG Farben de gevangenen behandelden. De auteurs graven diep in tal van archieven, brieven en andere documenten naar de symbiose tussen de nazi’s en de louter op winstbejag gerichte leiders van IG Farben die na de oorlog nauwelijks gestraft werden voor hun gruwelijke daden.

Causerie “De wetsdokter vertelt” door dr. Jan Bolt

dinsdag 9 november 2021 van 19:30 uur tot 22:00 uur VLC De Geuzetorre 

Als er een misdrijf met slachtoffers gebeurt, of er is een vermoeden van een misdrijf, dan is de kans groot dat het gerecht een wetsdokter aanstelt. In deze lezing gaat dr. Jan Bolt in op het werk van een wetsdokter. Wat is een wetsdokter, door wie wordt hij aangesteld en wat zijn de opdrachten? Welke onderzoeken kan een wetsdokter uitvoeren bij overledenen, maar ook bij mensen die nog in leven zijn? En hoe herkent een wetsdokter het verschil tussen een natuurlijk en een onnatuurlijk overlijden? Alle vragen die je ooit over een wetsdokter wilde stellen, komen in deze lezing aan bod.

In samenwerking met Avansa. Ticketverkoop: avansa-ow.be/activiteiten/de-wetsdokter-vertelt  .

Congo aan Zee: Auteurslezing Herlinde Leyssens, auteur van "Kongokorset"

zaterdag 11 september 2021 om 10:30 uur

Auteurslezing door Herlinde Leyssens, auteur van Kongokorset, roman over Gabrielle Deman die als eerste vrouw Congo doorkruist. Op 2 juni 1904 reist ze naar Afrika voor een huwelijksreis vol kleurrijke figuren en donkere gevaren. Kan Gabrielle er haar grenzeloze ambities vervullen? Hoever gaat ze om haar naam in de geschiedenisboeken te doen verschijnen? Wie is Gabrielle die drie jaar later terugkeert naar het oude Europa?

Onderdeel van programma "Congo aan Zee".

Waar? CC De Grote Post, Dactylozaal

Causerie “De tand van Lumumba - een verhaal over kolonisatie” door Dhr. Luk Van Loock

donderdag 7 oktober 2021 van 14:30 uur tot 17:00 uur VLC De Geuzetorre

Kolonisatie is een eeuwig en universeel gegeven. We starten met een historische schets als aanloop naar de huidige mondiale realiteit.


'Belgisch Congo' bekleedde geen unieke plaats in de koloniale geschiedenis van België.

We houden het Belgisch koloniaal 'beleid' aan de evenaar onder de loep. Het afgelegde parcours van Congo Vrijstaat tot l'Indépendance. Van het duo Stanley/Leopold II tot de tandem Boudewijn 'Bwana Kitoko'/Gaston Eyskens.

De mythe van Lumumba aan de 'tand' gevoeld. Zoektocht naar herkenbare recente actualiteit.

Causerie “Tolstoj, schrijver en humanist” door Dhr. Fernand Vanderheeren

donderdag 14 oktober 2021 van 14:30 uur tot 17:00 uur VLC De Geuzetorre

Iedereen kent Tolstoj als de auteur van twee vuistdikke romans: “Oorlog en Vrede” en “Anna Karenina”. Velen hebben de boeken gelezen en misschien nog meer hebben één van de vele verfilmingen van die werken gezien. De meesten weten ook dat hij nog andere, kortere romans en bundels met novellen op zijn palmares heeft, maar slechts weinigen kennen hem als een sociaal bewogen en oprecht zoekend mens, die geen enkele vraag uit de weg ging. Gelukkig voor ons heeft hij al die overwegingen zorgvuldig opgetekend in de loop van enkele decennia en was hij eerlijk genoeg om vaak reeds verworven inzichten te corrigeren of te verfijnen. Dat dit niet in goede aarde viel bij het toenmalig establishment hoeft geen betoog. Verwacht van deze voordracht dus geen korte samenvatting van de grote romans, maar een poging tot inzicht in zijn denken, waarin hij de mens steeds centraal stelde.

Causerie “Bela Bartok grondlegger van de etnomusicologie” door Dhr. Ronald Vanquaethem

Op donderdag 21 oktober 2021 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre 

Béla Viktor János Bartók (1881-1945) was een Hongaars componist en pianist. Bartók wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste vernieuwende componisten van de twintigste eeuw. Hij was een van de grondleggers van de etnomusicologie, de studie van de muziek in zijn culturele context. Hij reisde door Oost-Europa en de Arabische landen en transcribeerde er nauwgezet de volksmuziek. De vernieuwingen die hij bracht vielen aanvankelijk niet steeds in goede aarde. Na zijn uitwijking naar de USA, waar hij zich nooit thuis voelde, herkende men zijn genialiteit in de compositorische vernieuwing. We volgen deze geniale componist op zijn studiereizen. 

Causerie "In wiens woorden willen we wonen? Religies en ideologieën in historisch perspectief." door Dhr. Ben Wuyts 

Op donderdag 28 oktober 2021 van 14:30 uur tot 17:00 uur , VLC De Geuzetorre

Mensen zoeken al sinds de prehistorie bescherming, troost, verklaringen en leefregels bij hun mythologische goden of bij één almachtige god. Ben Wuyts verkent het godsgeloof en het atheïsme in de Grieks-Romeinse oudheid, gevolgd door de ontstaansgeschiedenis van het jodendom, het christendom en de islam. De heilige boeken van deze drie monotheïstische godsdiensten zoals de Bijbel en de Koran inspireerden in alle tijden vele mensen tot broederlijkheid, verbondenheid en spiritualiteit maar konden ook broedermoord uitlokken en geweld en macht in vele vormen legitimeren.

Na de Verlichting en de Franse Revolutie zorgden ideologieën zoals het liberalisme, het socialisme, het communisme en het nationaalsocialisme eveneens voor tegenstrijdige gevoelens, ervaringen en beslissingen. Ze leidden tot meer democratie, vrede, welvaart en solidariteit maar evengoed tot dictatuur, oorlog, armoede en verknechting. Het hangt altijd af van de interpretatie van de heilige teksten die ooit door religieuze leiders geschreven zijn en van de manifesten die de verschillende ideologen opgesteld hebben.

De machtsmechanismen uit onze westerse geschiedenis herhalen zich bijna voorspelbaar in een bepaalde sociaaleconomische context. Dit boek vertelt meer over het heden dan men zou vermoeden.

De auteur eindigt met een aantal beschouwingen over religieuze en atheïstische spiritualiteit, over de boedelverdeling tussen wetenschap en godsdienst, over de maatschappelijke positie van vrouwen, over de wreedheid van mensen maar ook over de droom van de kleine goedheid van mensen. Het slot is een hoopvolle wens voor een realistische, genereuze samenleving. 

webinar “Wij versus zij: polarisatie als verrijking of bedreiging”

door Christophe Busch, gewezen directeur van het Museum Kazerne Dossin en huidig medewerker van het Hannah Arendt Instituut Mechelen

dinsdag 16 februari 2021 van 19:30 uur tot 21:30 uur

Een doorgedreven wij-zij denken wordt gevaarlijk wanneer het maatschappelijk weefsel verder afbrokkelt en de samenleving in grote, tegengestelde groepen verdeelt. Deze versplintering dreigt af te glijden naar extremistisch geweld.

In deze lezing zoekt Christophe Busch een verklaring voor zulke polarisatiedynamieken die kunnen leiden tot massageweld, zowel in historische voorbeelden als in de actualiteit en in de dagelijkse leefwereld van jongeren op school, in de metro of het winkelcentrum.

Zie ook https://www.vormingplusow.be/webinar-wij-versus-zij  .

Inkom: € 5,00

Dit webinar is in samenwerking met Vormingplus. Inschrijven bij Vormingplus Oostende-Westhoek www.vormingplusow.be of rechtstreeks op https://www.vormingplusow.be/webinar-wij-versus-zij  . Je kan je ook telefonisch inschrijven op 059/50.39.52.

Webinar "De Duitse componisten - Duitsland muziekland" door Sonja De Craemer

donderdag 4 maart 2021 om 14:30 uur

We hebben de causerieën vervangen door webinars (web - seminars) of lezingen via de computer.

Maak het je gezellig met een kopje koffie en volg vanuit je zetel thuis 5 interessante lezingen - telkens om 14u30 .

In deze causerie gaan we in op de vraag hoe het komt dat Duitsland zo'n grote muziekcultuur en zo veel componisten heeft. We bekijken een bloemlezing van componisten van de middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw.

Deelname is gratis. Inschrijven via sonja.decraemer@skynet.be of oostendevzw@willemsfonds.be en je ontvangt de dag vooraf een link om in te loggen.

Webinar “Beeldende kunst in de openbare ruimte in Oostende, deel 1, Oostendse kunstenaars” door Sonja De Craemer

donderdag 11 maart 2021 om 14:30 uur

We hebben de causerieën vervangen door webinars (web - seminars) of lezingen via de computer.

Maak het je gezellig met een kopje koffie en volg vanuit je zetel thuis 5 interessante lezingen - telkens om 14u30 .

De stad Oostende bevat een groot aantal kunstwerken in de openbare ruimte. In deze virtuele wandeling bekijken we de beelden gemaakt door Oostendse kunstenaars.

Deelname is gratis. Inschrijven via sonja.decraemer@skynet.be of oostendevzw@willemsfonds.be en je ontvangt de dag vooraf een link om in te loggen.

Webinar “Tanzania” door dhr. Eddy Pintelon

donderdag 18 maart 2021 om 14:30 uur 

We hebben de causerieën vervangen door webinars (web - seminars) of lezingen via de computer.

Maak het je gezellig met een kopje koffie en volg vanuit je zetel thuis 5 interessante lezingen - telkens om 14u30 .

Eddy Pintelon is een wereldreiziger. Hij neemt ons deze namiddag mee naar Tanzania. Hij belicht aan de hand van foto's mens en natuur van Tanzania. Als afsluiter volgt een film over dit prachtig land.

Deelname is gratis. Inschrijven via sonja.decraemer@skynet.be of oostendevzw@willemsfonds.be en je ontvangt de dag vooraf een link om in te loggen.

Webinar “Beeldende kunst in de openbare ruimte in Oostende, deel 2, niet-Oostendse kunstenaars” door Sonja De Craemer

donderdag 25 maart 2021 om 14:30 uur

We hebben de causerieën vervangen door webinars (web - seminars) of lezingen via de computer.

Maak het je gezellig met een kopje koffie en volg vanuit je zetel thuis 5 interessante lezingen - telkens om 14u30 .

Op onze tweede virtuele wandeling door Oostende bekijken we de beelden gemaakt door niet- Oostendse kunstenaars.

Deelname is gratis. Inschrijven via sonja.decraemer@skynet.be of oostendevzw@willemsfonds.be en je ontvangt de dag vooraf een link om in te loggen.

Webinar “Alaska, de breekbare charme van de Last Frontier” door dhr. Eddy Pintelon

donderdag 1 april 2021 om 14:30 uur

We hebben de causerieën vervangen door webinars (web - seminars) of lezingen via de computer.

Maak het je gezellig met een kopje koffie en volg vanuit je zetel thuis 5 interessante lezingen - telkens om 14u30 .

Op onze tweede reis neemt Eddy Pintelon ons mee naar de overweldigende natuur van Alaska. Aan de hand van foto's wordt het (over)leven op Alaska geïllustreerd. Daarna volgt een film.

Deelname is gratis. Inschrijven via sonja.decraemer@skynet.be of oostendevzw@willemsfonds.be en je ontvangt de dag vooraf een link om in te loggen.

Causerie "Water - elke druppel telt" door prof. Marc Van Molle

donderdag 12 maart 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur , VLC de Geuzetorre

De vraag naar water neemt steeds toe. Je mag er je donder op zeggen dat zal leiden tot nieuwe gewapende en handelsconflicten, zegt Marc van Molle, professor emeritus Geografie van de VUB.

Rivaal betekent oorspronkelijk 'wonend aan dezelfde kant van het water', het conflict is als het ware etymologisch ingebakken.

De bevolkingsaangroei, en de overname van de Westerse levensstijl zorgen ervoor dat we steeds meer water nodig hebben. En tegelijk nemen onze watervoorraden eerder af dan toe, als gevolg van de klimaatopwarming.

We mogen dan ook verwachten dat de prijs van water de komende jaren nog aanzienlijk zal stijgen.

Causerie "De Amerikaanse presidentsverkiezingen" door prof. Herman Matthijs

donderdag 15 oktober 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur , VLC De Geuzetorre

Amerika-kenner Prof. Herman Matthijs brengt ons een stand van zaken van de grootste democratie van de wereld.

Prof Herman Matthijs voorspelde ons twee jaargeleden de herverkiezing van Donald Trump als president van de VS. Ondertussen heeft het land af te rekenen met corona en de protesten rond black lives matter. Op welke wijze zullen die twee factoren de verkiezingen bepalen? Prof Matthijs maakt een analyse. Deze lezing gaat indien nodig via videoconference.

Causerie "Puccini, onbetwiste opvolger van Giuseppe Verdi" door Dhr. Ronald Vanquaethem

donderdag 22 oktober 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur , VLC De Geuzetorre

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, kortweg Giacomo Puccini (1858 - 1924), was een van de laatsten in het rijtje grote Italiaanse operacomponisten. Net zoals zijn grote voorbeeld Giuseppe Verdi componeerde hij hoogromantische opera’s behorende tot de stroming “verismo”, het verisme, oorspronkelijk de naturalistische richting in de opera die het alledaagse leven tot onderwerp heeft. We leiden u door een boeiend leven gevuld met prachtige muziek maar ook met jacht, snelle wagens, motoren, speedboten, huizen en vooral ook …. vrouwen. 

Causerie "Beslissingen rond het levenseinde" door dhr. Marc Van Hoey

donderdag 13 februari 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre 

In deze causerie gaan we in op de beslissingen rond het levenseinde refererend naar de patiëntenwet, palliatieve wet en euthanasie. We krijgen inzicht en advies in wat elke burger in België zelf kan bepalen, zowel persoonlijk als schriftelijk. Spreker behandelt het recht op waardig stervenen de tekortkomingen binnen de huidige wetgeving rond gezondheid en levenseinde. Na de koffiepauze is er ruim de tijd voor vragen en discussie.

Dhr. Marc Van Hoey is voorzitter van ‘Recht op waardig sterven, vzw’.

Causerie "Oostende en zijn Ministers – Brussel aan zee" door dhr. Michel De Wit

donderdag 20 februari 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur , VLC De Geuzetorre 

Wist je dat een geboren Oostendenaar premier geweest is van Leopold II? Ook in de verdere Belgische geschiedenis passeerde, tot op vandaag, regelmatig een Oostendenaar met ministeriële verantwoordelijkheid de revue.

Tijdens deze causerie zien we hoe lokale en nationale politiek elkaar wederzijds beïnvloeden en zo letterlijk en figuurlijk de stad vorm geven. Michel De Wit brengt ons boeiende verhalen, verrassende anekdotes en interessante politieke personages.

Causerie "De drie Da Ponte opera's" door dhr. Geert Boxstael

donderdag 27 februari 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre 

De Opera De Munt programmeert dit seizoen de 3 opera’s van Mozart naar een libretto van Da Ponti: Don Giovanni, Le Nozze di Figaro en Cosi fan tutte.

Wat maakt deze opera’s zo uniek binnen het gehele oeuvre van Mozart?

We bespreken de drie opera’s tegen hun historische achtergrond.

Causerie "Camille Saint-Saëns, geen sant in eigen land?" door Dhr. Ronald Vanquaethem

donderdag 5 maart 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre 

Charles Camille Saint-Saëns (Parijs, 9 oktober 1835 – Algiers, 16 december 1921) was een Frans componist, pianist en organist. Hij was een wonderkind, musicus en een “homo universalis” met een brede wetenschappelijke interesse. Zijn aanvankelijke voorliefde voor de Duitse muziek van Wagner, Schumann e.a. deed hem aanzien verliezen in eigen land. Maar na de Frans-Duitse oorlog van 1870 keerde het tij en werd hij een ware ambassadeur voor de Franse klassieke muziek. Wij belichten het leven en het uitgebreide oeuvre van de grootste Franse componist van de 19e en het begin van de 20ste eeuw. 

Causerie "De Japanse literatuur uit de Heianperiode (tweede deel)" door dhr. Fernand Vanderheeren

donderdag 3 oktober 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur 

De Heianperiode (van 794 tot 1185) is de vruchtbaarste uit de Japanse kunstgeschiedenis in het algemeen en de literatuur in het bijzonder. Na een korte beschrijving van het leven in dat tijdperk, volgt een schematische voorstelling van de drie voornaamste literaire genres.

Wie het eerste deel bijwoonde zal het tweede deel niet willen missen!

Voor de tweede keer dit jaar gaan we naar Japan in de Heianperiode. Dit keer komen de nog niet besproken genres aan bod, namelijk de dagboeken en de romans. We zien hoe één van de eerste romans onstaat in de 9de eeuw vanuit een dichtbundel. Daarna laten de dagboeken van twee hofdames uit het begin van de 11de eeuw ons toe een (soms indiscreet) kijkje te nemen achter de schermen van het leven aan het Keizerlijk Hof. De kers op de taart is de allereerste grote roman uit de geschiedenis van de wereldliteratuur, een boeiend en verrassend modern aandoend werk uit het jaar 1010. Zowel foto's van de plaatsen waar alles zich afspeelt als prachtige hedendaagse schilderijen, geïnspireerd door dit merkwaardige boek, worden getoond om de schoonheid van de literatuur nog beter te waarderen.

Zeer belangrijk om weten is dat het absoluut niet nodig is het eerste deel gehoord te hebben om ten volle van dit tweede deel te kunnen genieten. Beide delen zijn afzonderlijk op zichzelf staand.

Causerie "Op weg doorheen ontwikkelingssamenwerking" door dhr. Willy Sibiet

donderdag 10 oktober 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur 

Vind je in jouw bus omslagen met pakkende verhalen uit het Zuiden gekoppeld aan een overschrijvingsformulier? Word je al dan niet geroerd door de schrijnende beelden van natuurrampen, oorlogen, hongersnoden en zie je ook de bankrekeningnummers met veel nullen verschijnen om de organisaties te steunen die de nood kunnen verhelpen?

Vraag je je af of dit nu ontwikkelingssamenwerking is, of komt daar meer bij kijken?

Waarom ontwikkelingssamenwerking, wie is er mee bezig, hoe wordt het gedaan, vanwaar komt het geld en waar gaat het naartoe?

Op deze vragen zal Willy Sibiet, Oostendenaar, gepensioneerd stafmedewerker Az Damiaan en betrokken bij organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, een verhelderende blik geven.

Causerie "Cole Porter …the man and his music" door dhr. Ronald Vanquaethem

donderdag 17 oktober 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur 

Cole Albert Porter (1891-1964) is de meest gesofistikeerde Braodway-componist van wie de bekendheid het vaak moet afleggen tegen deze van zijn songs die ongewild teveel zijn gekoppeld aan prominente uitvoerders zoals Frank Sinatra en vele andere. Als enig overblijvend kind uit een steenrijke familie studeerde hij met succes aan de Yale-Universiteit. Harvard z ou volgen waar hij aan de rechtenstudie begon maar al vlug overschakelde naar Harvard Music Departement waar hij harmonie en contrapunt studeerde. Zo kwam hij tegen de wil van zijn strenge grootvader in het muziektheater terecht. De composities van de man die elke dag een song componeerde kennen nog steeds ongehoorde successen en zijn geschikt om “nacht en dag” te genieten. We brengen een “tribute” aan dit muzikaal buitenbeentje.

Causerie op verplaatsing "Op bezoek bij een saxofoonbouwer" door dhr. Karel Goetghebeur

donderdag 24 oktober 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur 

bij Adolphe Sax & Cie, Brugge (Gistelsesteenweg 97)

Dit is een causerie op verplaatsing! We gaan naar de "Saxofoonwinkel Brugge": dit is de winkel en het atelier van Karel Goetghebeur (Adolphe Sax & Cie). Hij koopt, verkoop, repareert en bouwt saxofoons.

Wat voorbij is...