Causeriëen

Causerie "Water - elke druppel telt" door prof. Marc Van Molle

donderdag 12 maart 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur , VLC de Geuzetorre

De vraag naar water neemt steeds toe. Je mag er je donder op zeggen dat zal leiden tot nieuwe gewapende en handelsconflicten, zegt Marc van Molle, professor emeritus Geografie van de VUB.

Rivaal betekent oorspronkelijk 'wonend aan dezelfde kant van het water', het conflict is als het ware etymologisch ingebakken.

De bevolkingsaangroei, en de overname van de Westerse levensstijl zorgen ervoor dat we steeds meer water nodig hebben. En tegelijk nemen onze watervoorraden eerder af dan toe, als gevolg van de klimaatopwarming.

We mogen dan ook verwachten dat de prijs van water de komende jaren nog aanzienlijk zal stijgen.

Deelnameprijs niet-leden: € 6,00

Deelnameprijs leden Fakkelclub: € 5,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds of UPV: € 5,00

Onze activiteiten zijn coronaproof.

Voor elke activiteit:

 • Verplicht inschrijven – het aantal deelnemers is beperkt en we moeten de deelnemerslijst 30 dagen bijhouden

 • Steeds voorzien zijn van een mondmasker

 • Mensen die ziek zijn of tot 3 dagen voor de activiteit symptomen van Covid-19 vertoonden, zijn niet toegelaten

 • Wie ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit, moet dit melden aan Willemsfonds Oostende

 • In het VLC is er een opstelling met tafels zodat de afstand tussen de deelnemers voldoende is – een drankje in de pauze wordt aan tafel geserveerd

Causerie "De Amerikaanse presidentsverkiezingen" door prof. Herman Matthijs

donderdag 15 oktober 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur , VLC De Geuzetorre

Amerika-kenner Prof. Herman Matthijs brengt ons een stand van zaken van de grootste democratie van de wereld.

Prof Herman Matthijs voorspelde ons twee jaargeleden de herverkiezing van Donald Trump als president van de VS. Ondertussen heeft het land af te rekenen met corona en de protesten rond black lives matter. Op welke wijze zullen die twee factoren de verkiezingen bepalen? Prof Matthijs maakt een analyse. Deze lezing gaat indien nodig via videoconference.

Deelnameprijs niet-leden: € 6,00

Deelnameprijs leden Fakkelclub: € 5,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds of UPV: € 5,00

Onze activiteiten zijn coronaproof.

Voor elke activiteit:

 • Verplicht inschrijven – het aantal deelnemers is beperkt en we moeten de deelnemerslijst 30 dagen bijhouden

 • Steeds voorzien zijn van een mondmasker

 • Mensen die ziek zijn of tot 3 dagen voor de activiteit symptomen van Covid-19 vertoonden, zijn niet toegelaten

 • Wie ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit, moet dit melden aan Willemsfonds Oostende

 • In het VLC is er een opstelling met tafels zodat de afstand tussen de deelnemers voldoende is – een drankje in de pauze wordt aan tafel geserveerd

Causerie "Puccini, onbetwiste opvolger van Giuseppe Verdi" door Dhr. Ronald Vanquaethem

donderdag 22 oktober 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur , VLC De Geuzetorre

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, kortweg Giacomo Puccini (1858 - 1924), was een van de laatsten in het rijtje grote Italiaanse operacomponisten. Net zoals zijn grote voorbeeld Giuseppe Verdi componeerde hij hoogromantische opera’s behorende tot de stroming “verismo”, het verisme, oorspronkelijk de naturalistische richting in de opera die het alledaagse leven tot onderwerp heeft. We leiden u door een boeiend leven gevuld met prachtige muziek maar ook met jacht, snelle wagens, motoren, speedboten, huizen en vooral ook …. vrouwen.

Deelnameprijs niet-leden: € 6,00

Deelnameprijs leden Fakkelclub: € 5,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds of UPV: € 5,00

Onze activiteiten zijn coronaproof.

Voor elke activiteit:

 • Verplicht inschrijven – het aantal deelnemers is beperkt en we moeten de deelnemerslijst 30 dagen bijhouden

 • Steeds voorzien zijn van een mondmasker

 • Mensen die ziek zijn of tot 3 dagen voor de activiteit symptomen van Covid-19 vertoonden, zijn niet toegelaten

 • Wie ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit, moet dit melden aan Willemsfonds Oostende

 • In het VLC is er een opstelling met tafels zodat de afstand tussen de deelnemers voldoende is – een drankje in de pauze wordt aan tafel geserveerd

Causerie "In wiens woorden willen we wonen ? Religies en ideologieën in historisch perspectief." door Dhr. Ben Wuyts

donderdag 29 oktober 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur , VLC De Geuzetorre

Mensen zoeken al sinds de prehistorie bescherming, troost, verklaringen en leefregels bij hun mythologische goden of bij één almachtige god. Ben Wuyts verkent het godsgeloof en het atheïsme in de Grieks-Romeinse oudheid, gevolgd door de ontstaansgeschiedenis van het jodendom, het christendom en de islam. De heilige boeken van deze drie monotheïstische godsdiensten zoals de Bijbel en de Koran inspireerden in alle tijden vele mensen tot broederlijkheid, verbondenheid en spiritualiteit maar konden ook broedermoord uitlokken en geweld en macht in vele vormen legitimeren.

Na de Verlichting en de Franse Revolutie zorgden ideologieën zoals het liberalisme, het socialisme, het communisme en het nationaalsocialisme eveneens voor tegenstrijdige gevoelens, ervaringen en beslissingen. Ze leidden tot meer democratie, vrede, welvaart en solidariteit maar evengoed tot dictatuur, oorlog, armoede en verknechting. Het hangt altijd af van de interpretatie van de heilige teksten die ooit door religieuze leiders geschreven zijn en van de manifesten die de verschillende ideologen opgesteld hebben.

De machtsmechanismen uit onze westerse geschiedenis herhalen zich bijna voorspelbaar in een bepaalde sociaaleconomische context. Dit boek vertelt meer over het heden dan men zou vermoeden.

De auteur eindigt met een aantal beschouwingen over religieuze en atheïstische spiritualiteit, over de boedelverdeling tussen wetenschap en godsdienst, over de maatschappelijke positie van vrouwen, over de wreedheid van mensen maar ook over de droom van de kleine goedheid van mensen. Het slot is een hoopvolle wens voor een realistische, genereuze samenleving.

Deelnameprijs niet-leden: € 6,00

Deelnameprijs leden Fakkelclub: € 5,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds of UPV: € 5,00

Onze activiteiten zijn coronaproof.

Voor elke activiteit:

 • Verplicht inschrijven – het aantal deelnemers is beperkt en we moeten de deelnemerslijst 30 dagen bijhouden

 • Steeds voorzien zijn van een mondmasker

 • Mensen die ziek zijn of tot 3 dagen voor de activiteit symptomen van Covid-19 vertoonden, zijn niet toegelaten

 • Wie ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit, moet dit melden aan Willemsfonds Oostende

 • In het VLC is er een opstelling met tafels zodat de afstand tussen de deelnemers voldoende is – een drankje in de pauze wordt aan tafel geserveerd

Wat voorbij is...

Causerie "Beslissingen rond het levenseinde" door dhr. Marc Van Hoey

donderdag 13 februari 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre

In deze causerie gaan we in op de beslissingen rond het levenseinde refererend naar de patiëntenwet, palliatieve wet en euthanasie. We krijgen inzicht en advies in wat elke burger in België zelf kan bepalen, zowel persoonlijk als schriftelijk. Spreker behandelt het recht op waardig stervenen de tekortkomingen binnen de huidige wetgeving rond gezondheid en levenseinde. Na de koffiepauze is er ruim de tijd voor vragen en discussie.

Dhr. Marc Van Hoey is voorzitter van ‘Recht op waardig sterven, vzw’.

Deelnameprijs niet-leden: € 6,00

Deelnameprijs leden Fakkelclub: € 5,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds of UPV: € 5,00

Causerie "Oostende en zijn Ministers – Brussel aan zee" door dhr. Michel De Wit

donderdag 20 februari 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur , VLC De Geuzetorre

Wist je dat een geboren Oostendenaar premier geweest is van Leopold II? Ook in de verdere Belgische geschiedenis passeerde, tot op vandaag, regelmatig een Oostendenaar met ministeriële verantwoordelijkheid de revue.

Tijdens deze causerie zien we hoe lokale en nationale politiek elkaar wederzijds beïnvloeden en zo letterlijk en figuurlijk de stad vorm geven. Michel De Wit brengt ons boeiende verhalen, verrassende anekdotes en interessante politieke personages.

Deelnameprijs niet-leden: € 6,00

Deelnameprijs leden Fakkelclub: € 5,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds of UPV: € 5,00

Causerie "De drie Da Ponte opera's" door dhr. Geert Boxstael

donderdag 27 februari 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre

De Opera De Munt programmeert dit seizoen de 3 opera’s van Mozart naar een libretto van Da Ponti: Don Giovanni, Le Nozze di Figaro en Cosi fan tutte.

Wat maakt deze opera’s zo uniek binnen het gehele oeuvre van Mozart?

We bespreken de drie opera’s tegen hun historische achtergrond.

Deelnameprijs niet-leden: € 6,00

Deelnameprijs leden Fakkelclub: € 5,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds of UPV: € 5,00

Causerie "Camille Saint-Saëns, geen sant in eigen land?" door Dhr. Ronald Vanquaethem

donderdag 5 maart 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre

Charles Camille Saint-Saëns (Parijs, 9 oktober 1835 – Algiers, 16 december 1921) was een Frans componist, pianist en organist. Hij was een wonderkind, musicus en een “homo universalis” met een brede wetenschappelijke interesse. Zijn aanvankelijke voorliefde voor de Duitse muziek van Wagner, Schumann e.a. deed hem aanzien verliezen in eigen land. Maar na de Frans-Duitse oorlog van 1870 keerde het tij en werd hij een ware ambassadeur voor de Franse klassieke muziek. Wij belichten het leven en het uitgebreide oeuvre van de grootste Franse componist van de 19e en het begin van de 20ste eeuw.

Deelnameprijs niet-leden: € 6,00

Deelnameprijs leden Fakkelclub: € 5,50

Deelnameprijs leden Willemsfonds of UPV: € 5,00

Causerie "De Japanse literatuur uit de Heianperiode (tweede deel)" door dhr. Fernand Vanderheeren

donderdag 3 oktober 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur

De Heianperiode (van 794 tot 1185) is de vruchtbaarste uit de Japanse kunstgeschiedenis in het algemeen en de literatuur in het bijzonder. Na een korte beschrijving van het leven in dat tijdperk, volgt een schematische voorstelling van de drie voornaamste literaire genres.

Wie het eerste deel bijwoonde zal het tweede deel niet willen missen!

Voor de tweede keer dit jaar gaan we naar Japan in de Heianperiode. Dit keer komen de nog niet besproken genres aan bod, namelijk de dagboeken en de romans. We zien hoe één van de eerste romans onstaat in de 9de eeuw vanuit een dichtbundel. Daarna laten de dagboeken van twee hofdames uit het begin van de 11de eeuw ons toe een (soms indiscreet) kijkje te nemen achter de schermen van het leven aan het Keizerlijk Hof. De kers op de taart is de allereerste grote roman uit de geschiedenis van de wereldliteratuur, een boeiend en verrassend modern aandoend werk uit het jaar 1010. Zowel foto's van de plaatsen waar alles zich afspeelt als prachtige hedendaagse schilderijen, geïnspireerd door dit merkwaardige boek, worden getoond om de schoonheid van de literatuur nog beter te waarderen.

Zeer belangrijk om weten is dat het absoluut niet nodig is het eerste deel gehoord te hebben om ten volle van dit tweede deel te kunnen genieten. Beide delen zijn afzonderlijk op zichzelf staand.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.

Causerie "Op weg doorheen ontwikkelingssamenwerking" door dhr. Willy Sibiet

donderdag 10 oktober 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur

Vind je in jouw bus omslagen met pakkende verhalen uit het Zuiden gekoppeld aan een overschrijvingsformulier? Word je al dan niet geroerd door de schrijnende beelden van natuurrampen, oorlogen, hongersnoden en zie je ook de bankrekeningnummers met veel nullen verschijnen om de organisaties te steunen die de nood kunnen verhelpen?

Vraag je je af of dit nu ontwikkelingssamenwerking is, of komt daar meer bij kijken?

Waarom ontwikkelingssamenwerking, wie is er mee bezig, hoe wordt het gedaan, vanwaar komt het geld en waar gaat het naartoe?

Op deze vragen zal Willy Sibiet, Oostendenaar, gepensioneerd stafmedewerker Az Damiaan en betrokken bij organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, een verhelderende blik geven.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.

Causerie "Cole Porter …the man and his music" door dhr. Ronald Vanquaethem

donderdag 17 oktober 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur

Cole Albert Porter (1891-1964) is de meest gesofistikeerde Braodway-componist van wie de bekendheid het vaak moet afleggen tegen deze van zijn songs die ongewild teveel zijn gekoppeld aan prominente uitvoerders zoals Frank Sinatra en vele andere. Als enig overblijvend kind uit een steenrijke familie studeerde hij met succes aan de Yale-Universiteit. Harvard z ou volgen waar hij aan de rechtenstudie begon maar al vlug overschakelde naar Harvard Music Departement waar hij harmonie en contrapunt studeerde. Zo kwam hij tegen de wil van zijn strenge grootvader in het muziektheater terecht. De composities van de man die elke dag een song componeerde kennen nog steeds ongehoorde successen en zijn geschikt om “nacht en dag” te genieten. We brengen een “tribute” aan dit muzikaal buitenbeentje.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.

Causerie op verplaatsing "Op bezoek bij een saxofoonbouwer" door dhr. Karel Goetghebeur

donderdag 24 oktober 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur

bij Adolphe Sax & Cie, Brugge (Gistelsesteenweg 97)

Dit is een causerie op verplaatsing! We gaan naar de "Saxofoonwinkel Brugge": dit is de winkel en het atelier van Karel Goetghebeur (Adolphe Sax & Cie). Hij koopt, verkoop, repareert en bouwt saxofoons.

Afspraak om 13u30 in de hall van het station van Oostende; we nemen de trein van 13u42 naar Brugge. In Brugge stappen we dus naar de Gistelse steenweg.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds; 6 EUR voor niet-leden.

Maximum 30 personen , dus inschrijven verplicht.