Causeriëen


In samenwerking met Uitstraling Permanente Vorming - Vrije Universiteit Brussel (UPV-VUB).

Een zeer schematische vooruitblik op de eerste helft van 2018:

In samenwerking met Vormingplus:
Dinsdag 6 februari.  Lezing “Ex-Joegoslavië. Over een land dat zoek is” door Peter Vermeersch. KUL.
ex-Joegoslavië

De Balkan kent een woelige geschiedenis en de inwoners van dit stukje Europa worstelen nog dagelijks met dit beladen verleden.
De Joegoslavische burgeroorlog, die in de jaren negentig woedde, betekende behalve een gedeeld trauma ook nieuwe landsgrenzen. Zeven naties zagen het levenslicht: Slovenië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Bosnië en Herzegovina, Servië en - afhankelijk van wie je het vraagt Kosovo. Wat is er nog over van de hoop en verwachtingen van die tijd?
En hoe kijkt de naoorlogse generatie daar tegenaan?

Inschrijven op www.vormingplusow.be
Deelname 6€, Uitpasactiviteit
Dinsdag 6 februari van 19:00 u tot 21:00 u
VLC De Geuzetorre Kazernelaan 1  8400 Oostende


Onze causerieën op donderdag:
  • Donderdag 1 maart: prof. dr. De Ceuninck: De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in een wijzigend lokaal landschap
  • Donderdag 8 maart: Prof. Herman Matthijs Een jaar president Donald Trump”.
  • Donderdag 15 maart: dhr. Fernand Vanderheeren, “De klassieke Chinese literatuur”
  • Donderdag 22 maart: Ronald Vanquaethem : Niccolo Paganini ... duivels kunstenaar! Charlatan?".
  • Donderdag 29 maart: Prof. dr. Marc Cools “Inlichtingendiensten en democratie.”

20 april, 19 uur: Lezing en boekvoorsteling van het boek van Belinda Eelbode, biergids: “West-Vlaams schuimend erfgoed” met bezoek aan het Koelschip, Oostendse brouwerij – lezing en proeverij in het Botteltje.

schuimend erfgoed

 

Wat voorbij is......

De causerieën voor het najaar 2017 brachten ons:
 
Donderdag 5 oktober  2017 om 14u30
" EU integratie: welke stappen vooruit of op de terugweg?"  door Prof. dr. Peter Claeys 
 

Indien de economische groei in Europa achterop blijft, dan is dat vooral het gevolg van de aanhoudende problemen in de financiële sector. De uiterst zwakke kapitaalbasis van veel grote en kleine EU banken en de vertraging in het hervormen van de Europese bankensector beperken de kredieten aan de reële economie, en fnuiken zo het economisch herstel.

 Het oplossen van de bangelijke posities van banken is geen simpele taak. Een sterk hefboom effect van uitstaand bankkrediet in een steeds meer globale banksector heeft een katalyserende rol gespeeld bij het overbrengen van economische en financiële schokken wereldwijd.

 De belangrijkste vraag die onze banktoezichter, de ECB, daarom wakker houdt is of sommige banken een dergelijk hefboom effect hebben dat ze de stabiliteit van heel het banksysteem, en bij uitbreiding dat van heel de economie, in gevaar kunnen brengen. Dergelijke banken moet je dan verplichten om dat risico af te bouwen.
Donderdag 12 oktobert 2017  om 14u30

“ Operette ... frivole dochter van de Opera Comique" door dhr. Ronald Vanquaethem

Operette is een vorm van muziektheater die zich ontwikkelde halverwege de 19e eeuw als reactie op de alsmaar langer en dramatischer wordende Franse “Opéra Comique”. We belichten de geschiedenis van dit artistiek vermaak en trekken de parallellen naar andere vormen van muzikale podiumgenres zoals het Singspiel, de Musical,  de Zarzuela en de Revue.


Donderdag  19 oktober 2017 om 14u30

"Lettergeknetter" door dhr. Joris Denoo
  

Joris Denoo (digi-afko: Sjors DNO) presenteert u zijn anderhalfuurprogramma waarin de letteren knetteren, warme woorden gewikt en bevlogen worden en het publiek zijn zinnen krijgt. Hooikoorts, salmonella, kerstkoorts, paaseierensmelting, engelen, vreemde voorvallen, verloren voorwerpen, gewelddadige schildpadden, slimme kiekens: het kan allemaal de revue passeren in proza en poëzie, column en sneldicht, interactief met het publiek via taalspellen..

Joris Denoo publiceerde poëzie, proza, theaterteksten, essays, columns en jeugdboeken. Hij won er meer dan dertig literaire prijzen mee en gaf in de loop der jaren 700 voordrachten voor jong en oud in bibs, op scholen, in zalen en in culturele centra. Hij was redacteur van het bekende literaire tijdschrift Yang. Hij sprokkelde onlangs 888 fragmenten uit het wereldproza samen waarin het waait en/of regent. Dat wordt een stevige collectie boze buien.


Hij is gepokt en gemazeld in en door de letteren. Hij ment niet minder dan acht literaire blogs op het internet, was een van de eerste Vlaamse auteurs met een webstek en schreef columns voor theatermagazine OpenDoek, Lerarenforum en KR-redactie. Anderhalf decennium lang deed hij dit ook voor de Krant van West-Vlaanderen. Onlangs tekende hij ook voor de film ‘Tine. Een mokkel van haar sokkel’ t.g.v. een halve eeuw Tinekesfeesten Heule. Anno 2017 verschijnen van zijn hand ‘Verlichte gedichten’ (over omgaan met poëzie, voor jongeren en hun opleiders, uitgeverij Acco Leuven/Den Haag) en ‘Zwaartekracht’ (een bundel gedichten bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer Bergen-op-Zoom). In 2018 brengt uitgeverij Bibliodroom een speciaal boek uit t.g.v. de 65ste gedenkdag van de auteur en oud-docent Taal VIVES. 

Joris Denoo

gratis tombola 2 exemplaren van de winnaar van de Bronzen Uil

  

 

Donderdag 26 oktober 2017 om 14u30

 

“500 jaar Luther"  door Prof. Johan Temmerman


Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn stellingen aan de poort. Het begin van een omwenteling binnen de kerk en Europa. 

In 2017 gedenkt men wereldwijd het begin van de reformatie. Het zal dan 500 jaar geleden zijn dat Maarten Luther (1483-1546) met 95 stellingen het toenmalige wereldbeeld hervormde. Wie was deze man en wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen? Wat heeft de Reformatie teweeggebracht en waarom moeten we deze hervormingsbeweging herdenken? We verkennen de ontwikkelingen die de westerse cultuur doormaakte en vertrekken vanuit het leven van Luther. We zullen zien hoe de geest van het kapitalisme ontstond en hoe dit reformatorische gemeenschappen aanzette om de 'Nieuwe Wereld' overzee te stichten. Maar ook de toenemende secularisatie van vandaag heeft haar kiemen 500 jaar terug.

 

Prof Temmerman doceert filosofie en ethiek aan de faculteit protestantse Godsgeleerdheid

 

Donderdag 2 november 2017 om 14u30


"Van de Russische Revolutie tot’ Tsaar Putin’ door Dr. Alisa Schieman – Simtchera 


Honderd jaar geleden brak de Russische revolutie uit. Tot het einde van de Sovjetunie in 1991 werd de Oktoberrevolutie van 1917 herdacht als een nationale feestdag, maar tegenwoordig blijkt dat niet meer zo evident te zijn. Kan het de Russen eigenlijk nog schelen? Zo lijkt de Russische revolutie een plaats te hebben ingenomen in het nationale discours van Vladimir Putin die graag met enige nostalgie terugkijkt naar het tsarisme en het Stalinisme. Het leverde hem in het westen een reputatie op als autocraat
en de nieuwe 'Russische tsaar'. Alisa Schieman- Simtchera, kunsthistorica en sociologe werpt met u een blik in het Rusland van vandaag tegen de achtergrond van de woelige gebeurtenissen van 1917. Of hoe het verleden altijd ingrijpt in het heden.
 
Plaats causerieën:
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende, behoudens uitzonderingen.
 
Aanvang:
14.30 uur , einde omstreeks 17.00 uur
 
Kostprijs:
5 EUR  Willemsfondsleden en leden Uitstraling VUB-UPV/ 5,50 EUR leden Fakkelclub/ 6 EUR  niet-leden /koffie of thee inbegrepen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenwerking Masereelfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds Oostende

Literaire avondlezing met Dalilla Hermans.

Brief aan Cooper en de wereld.

Dalilla Hermans schreef in 2014 een open brief over racisme die viraal ging, sindsdien verdiept ze zich in het thema en is ze een veelgevraagd spreker en opiniemaker als het gaat over racisme, identiteit en gelijke kansen.
In 'Brief aan Cooper en de wereld' richt ze zich tot haar oudste zoon en vertelt ze op een beklijvende manier haar levensverhaal, hoe ze werd geadopteerd uit Rwanda toen ze twee was en over de manier waarop 'kleur' haar leven meer bepaald dan ze lief is.

Organisatie: Masereelfonds Centrum Bob Claessens i.s.m. Vermeylenfonds, Willemsfonds, Vrijzinnige Laïciserend Centrum


Praktisch: woensdag 18 oktober 2017 om 20u

VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Inkom: €5 voor leden van Masereelfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Debat

 

Leopold II, Congo en Oostende. Tijd voor een her-denking

 

11 jaar geleden werd door de actiegroep “Stoeten Ostendenaore” de hand van één van de Afrikanen op het Ruiterstandbeeld Leopold II aan de Drie Gapers  te Oostende afgezaagd. Het Willemsfonds vond dit beeldschennis en vond dat politiek actie op een andere wijze dient te gebeuren. De vraag is ook of men kunst moet oordelen in zijn eigen tijdsgeest of met onze huidige kennis van de geschiedenis ?

 

Koning Leopold II

Koning Leopold II gebruikte en organiseerde de expedities van Henry Morton Stanley in het Congobekken om zo via koloniale bezittingen België’s economische onafhankelijkheid veilig te stellen. Hij liet overeenkomsten sluiten met lokale Afrikaanse heersers en slaagde erin geld en steun te verwerven van de Europese mogendheden. Hij construeerde een staat onder zijn persoonlijke gezag. Hij had Congo feitelijk in zijn bezit.  Door zijn reusachtige honger en hebzucht naar rubber en ivoor, werden miljoenen Afrikanen verminkt die stierven door honger en ontbering. Congo genereerde een reusachtige opbrengst, maar de immense menselijke tol die zijn koloniale experiment eiste was enorm en leidde er in 1908 toe dat de Belgische Staat de controle over het gebied overnam. In 1960 werd Congo onafhankelijk.

Bron: The essential guide to customs & Culture. Belgium.

 

Debat

De polemiek tussen [de actiegroep] Stoeten Ostendenaore, het stadsbestuur en de publieke opinie bleef duren. In 2014 namen Sofie Cloet (Bibliotheekmedewerker Ugent en gemeenteraadslid voor Groen) en professor Michäel Meeuwis (Ugent) de 10-jarige provocatie nog eens onder de loep. Zij kwamen tot de conclusie dat het ruiterstandbeeld een derde lezing* vereiste. Centrale vraag in dit debat is hoe het komt dat de stad Oostende het initiatief niet neemt om het monument en het verhaal erachter in een actuele context te duiden. Professor Meeuwis verdedigt alvast de stelling dat de stad Oostende eerder dit initiatief had kunnen nemen, had zij een actie als die van de actiegroep Stoeten Ostendenoare willen vermijden. Maar ook dat Oostende moet durven nadenken over het eigen nationale koloniale verleden zonder een nieuwe Beeldenstorm te veroorzaken. Over deze twee stellingen ging professor Afrikaanse filosofie Herman Lodewijckx (moderator) in gesprek met Professor Michaël Meeuwis (Ugent), Piet Wittewrongel (Dwars), Professor Zana Etambala (Kuleuven) en de jonge Congolese danser Kaspy N'dia.

Vrijstaat O, zondag 28 juni 11 tot 13 uur


 

 

 

Een fotoverslag door Eric Stuckman op: 

www.fotoatelieetje.be/samenleven-oostende 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------