Causeriëen


Data van de donderdagse causerieën in de herfst van 2019

3, 10, 17 en 24 oktober


Wat voorbij is......


Homo Roboticus

maandag 6 mei 2019 om 13:00 uur, in de Stadsschouwburg te BruggeHomo Roboticus is een boek naar aanleiding van het werk van denkgroep Poincaré. Dat is een groep van zo'n 50 academici van de VUB uit allerlei disciplines die elk jaar rond een bepaald thema werken.

Afgelopen jaar werkten ze rond alles wat te maken heeft met robotica, artificiële intelligentie en meer. In het boek worden hun inzichten gebundeld wat robots en AI gaan (kunnen) betekenen voor mens en maatschappij. In februari was de boekvoorstelling in De Munt in Brussel en nu gaat het On Tour. Op maandag 6 mei dus in de Stadsschouwburg in Brugge.
Tijdens het evenement zullen een aantal professoren korte lezingen geven en zijn enkele demonstraties voorzien. Een beetje het idee van Ted-talks en de Universiteit van Vlaanderen. Zie online:.
http://upv.vub.ac.be/aanbod/homo-roboticus-brugge

Praktisch bekeken:
Maandag 6 mei 13u , Stadsschouwburg BRUGGE
Toegang is gratis, maar inschrijven bij UPV is verplicht: ariane.de.borger@vub.beCauserie "Antonín Dvořák, meer dan een Bohemian Rhapsody" door dhr. Ronald Vanquaethem

donderdag 7 maart 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur in VLC Geuzetorre


Antonín Dvořák (1841-1904) behoort samen met Bedřich Smetana en Leoš Janáček tot de elite van de Boheemse klassieke componisten. Voorbestemd om zijn vader als beenhouwer en herbergier op te volgen wist hij met de hulp van een oom deze lotsbestemming te ontlopen en zich te richten naar de muziek. Zijn aanvankelijk eenvoudige romantische composities groeiden door intense studie snel uit tot klassieke werken waarin een extreem gevoel voor melodieën en ritmen die hij putte uit de Tsjechische volksmuziek een plaats kreeg. We struinen even door het boeiend leven en het oeuvre van deze muzikale gigant.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.Causerie "Diversiteit in Oostende" door Mevr. Ivy Goutsmit, coördinator FMDO

donderdag 14 maart 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur in VLC Geuzetorre


Ivy Goutsmit, algemeen coördinator van FMDO vzw ( koepelvereniging van mensen met een migratieachtergrond) neemt jullie mee langs divers en kleurrijk Oostende. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt er een beeld geschetst van nieuw- en oudkomers uit Oostende. Via voorbeelden uit het werkveld toont Ivy aan hoe FMDO vzw werkt aan dialoog en ontmoeting tussen alle inwoners van Oostende en aan versterking van de achterban. Er wordt veel ruimte voorzien voor uitwisseling en dialoog.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.


Lezing "IRAN, EEN CULTUURGESCHIEDENIS – VAN ZARATHUSTRA TOT EN MET DE IRAANSE REPUBLIEK" door Sonja Vanhee

vrijdag 15 maart 2019 van 19:30 uur tot 22:00 uur VLC De GeuzetorreEen heel bijzonder reisverslag ….

Het verhaal van een zeer rijke geschiedenis van Persepolis tot de ayatollahs, de leer van Zarathustra, de grote poëten, de muziek en de broeierige politieke toestand.

Na de lezing is er een maaltijd uit de wereldkeuken! Hapjes uit de Iraanse keuken, o.a. Perzische kip met rijst.

Praktisch

Vrijdag 15 maart 19u30, VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 Oostende

Deelname lezing 5€, deelname lezing + maaltijd 25€

Inschrijven via sonja.decraemer@skynet.be.


Causerie "Pieter Bruegel de Oude" door Mevr. Josette Pandelaers

donderdag 21 maart 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre450 jaar geleden overleed in Brussel Pieter Bruegel, de Oude (in 1569).

We schetsen leven en werk van deze gigant en gaan ook in op de bevindingen van het recent wetenschappelijk onderzoek en de restauraties naar aanleiding van de grote overzichtstentoonstelling in Wenen.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.


Causerie "Het Gekroonde Eiland: Het Verenigd Koninkrijk & de Brexit" door Ivan Ollevier

dinsdag 12 februari 2019 van 19:30 uur tot 22:00 uur, VLC De Geuzetorre

Naar aanleiding van zijn recent verschenen boek ‘Het Gekroonde Eiland: Het Verenigd Koninkrijk & de Brexit’ komt Ivan Ollevier, UK-specialist van de VRT-Nieuwsdienst, vertellen over het tragisch huwelijk tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. Wat dreef de partners uiteen? Of was het huwelijk misschien a priori gedoemd te mislukken? Hoe regelen we de scheiding? Op die vragen zoekt Ivan Ollevier een antwoord in de recente geschiedenis, vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen Winston Churchill voor het eerst het idee van een Verenigde Staten van Europa opperde. Hij schets de toenadering tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa en later het uiteengroeien. Na de lezing is er ruimte voor vraagstelling.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.


Causerie "De Japanse literatuur uit de Heianperiode (eerste deel)" door dhr. Fernand Vanderheeren

donderdag 21 februari 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre


De Heianperiode (van 794 tot 1185) is de vruchtbaarste uit de Japanse kunstgeschiedenis in het algemeen en de literatuur in het bijzonder. Na een korte beschrijving van het leven in dat tijdperk, volgt een schematische voorstelling van de drie voornaamste literaire genres. Alle aandacht gaat dan naar de zogenaamde “tanka”, een gedicht van 31 lettergrepen in vijf regels, een dichtvorm die tot vandaag in gebruik is. Aan de hand van een dertigtal voorbeelden worden de verschillende thema’s en de beeldspraak toegelicht. Ieder gedicht wordt voorafgegaan door een Japanse kleurenhoutsnede uit de eerste helft van de 19de eeuw, het gouden tijdperk van de beeldende kunst in Japan. De overeenstemming van de symboliek van beeld en woord, alhoewel er duizend jaar tussen ligt, biedt een inzicht in de leefwereld en het gevoelsleven van de Japanners uit het Heiantijdperk. Theoretische besprekingen van de problemen voor vertalers worden achterwege gelaten om de schoonheid van de kunst van die tijd ten volle tot haar recht te laten komen.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.


Causerie "Onze ecologische voetafdruk" door dhr. Stijn Bruers

donderdag 28 februari 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre


(meer informatie volgt)

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.


Causerie "Zeg niet zomaar accordeon tegen een bandoneon" door dhr. Ronald Vanquaethem
donderdag 18 oktober 2018 van 14:30 uur tot 17:00 uur, VLC De Geuzetorre

De bandoneon, oorspronkelijk een Duits instrument, behoort net als het accordeon tot de aërofonen. We wijzen op de essentiële verschillen tussen beide instrumenten. We doorlopen de geschiedenis van de bandoneon, zijn huwelijk met de tango van Argentinië en Uruguay en staan uitgebreid stil bij de loopbaan en het oeuvre van één van de grootste componisten en uitvoerders van bandoneonmuziek, Astor Pantaleon Piazzolla (1921-1992).

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.


Causerie "De financiering van de levensbeschouwingen" door prof. Michel Magits

donderdag 25 oktober 2018 van 14:30 uur tot 17:00 uur - VLC De Geuzetorre

“Vrijheid van godsdienst is een mensenrecht, dat in de Universele en de Europese Verklaring van de Mensenrechten vervat zit. Dit recht houdt in dat iedereen vrij is zijn godsdienst te belijden, van religie te veranderen en ook het recht heeft geen godsdienst aan te hangen. Daarom spreek ik liever over vrijheid van levensbeschouwingen. Vrijheid van religie kan ondersteund en gewaarborgd worden door financiële tussenkomst van de overheid. Deze steun moet evenwel op gelijke wijze voor alle levensbeschouwingen gebeuren. In de voordracht onderzoeken we of dit in ons land wel het geval is en welke verbeteringen kunnen voorgesteld worden.”

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.


Causerie "Pensioenen: grondrecht en hervorming" door prof. Guido van Limberghen

donderdag 8 november 2018 van 14:30 uur tot 17:00 uur - VLC De Geuzetorre


“De wetgever heeft onze pensioenwetgeving grondig gewijzigd en stelt nog meer hervormingen in het vooruitzicht. Op een aantal punten worden onze pensioenen daardoor minder voordelig. In de lezing wordt de impact van die wijzigingen verduidelijkt en nagegaan of de Belgische staat nog de sociale grondrechten van zijn burgers eerbiedigt.”


Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.


Causerie "Gezondheidszorg in 'Vlaanderen' Erfgoed of een lappendeken?" door dr. Eline Tommelein

donderdag 15 november 2018 van 14:30 uur tot 17:00 uur VLC De Geuzetorre


Binnen de gezondheidzorg vond zowel op organisatorisch als op mentaliteitsvlak de laatste halve eeuw een sterke evolutie plaats. Mede daardoor bevinden we ons vandaag is een zeer gespleten gezondheidszorglandschap. Enerzijds werken nog heel wat zorgverleners vanuit het patriarchale model. Anderzijds vinden we de patient-centred aanpak van andere zorgverleners. Tijdens deze lezing bieden we u een neutrale kijk op de voor- en nadelen van beide modellen en hoe u als patiënt uw weg vindt.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.

“Help, ik moet lezen!” (over dyslexie) - dinsdag 25 september


Op dinsdag 25 september (20u) organiseren we een avondvullend programma rond dyslexie: “Help, ik moet lezen!”

Samenwerking met de Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs GO! vzw.

Locatie: Aula van het Vesaliusinstituut. Inkom gratis. Uitpasactiviteit.

In het eerste deel legt een logopedist uit wat dyslexie is, hoe de diagnose wordt gesteld en welke behandeling mogelijk is.

In een tweede deel wordt materiaal voorgesteld dat moet helpen kinderen en jongeren terug leesplezier te schenken: de Daisy-luisterboeken en de Daisy-software.


Cursus familienamen - 8 en 15 oktober


Wil je weten waar onze familienamen vandaan komen?
Kom dan de cursus bijwonen die het Willemsfonds en het Dialectgenootschap samen organiseren.

Waar komen onze familienamen vandaan?
Ooit was er een tijd dat mensen met één enkele naam door het leven gingen.  Dat was een Germaanse naam, zoals Brecht, Boudewijn, Clotilde of Ermelinde, of, na de kerstening, een Bijbelse naam zoals Jan, Pieter, Anna of Elisabeth.  Op de duur waren er echter binnen de middeleeuwse gemeenschappen te veel mensen met dezelfde voornaam, en drong een nadere onderscheiding zich op.  Dat gebeurde door de naamdragers een bijnaam toe te kennen.  Zulke bijnamen verwezen naar de vader of de moeder, bv. Jan, de zoon van Matthijs, werd Jan Matthijs  genoemd en Brecht, de zoon van Bele (verkorte vorm van Isabele) heette in de volksmond Brecht Bele(n).  Zo’n bijnaam kon ook verwijzen naar iemands beroep, bv. De Backer, Timmerman, naar een lichamelijk, karakter- of gedragskenmerk, bv. De Grote, Bruynooghe, Snauwaert, De Vos, naar de plaats van herkomst, bv. Van Parijs, Maldegem, Brusselaars of naar de woonplaats van de naamdrager, bv. Van de Velde, Mortelmans, Opdenakker.  Al in de middeleeuwen werden die bijnamen overgeërfd door de volgende generatie.  Vanaf het moment dat een bijnaam erfelijk wordt, spreken we van een familienaam.  Al onze familienamen gaan dus terug op betekenisvolle bijnamen, die ons iets vertellen over de eerste naamdrager.
In de lezing wordt ingegaan op de grote verscheidenheid in ons familienamenlexicon en op de moeilijkheden die we ondervinden om de oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen.  Wat betekenen bv. namen als Maes, Van den Borre, Carlier, De Sutter en Beyens?  Ook wordt erop gewezen dat de klankvorm en de opbouw van familienamen iets onthult over de herkomst van de eerste naamdrager.  Wie bv. Claeys heet, moet zijn eerste naamdrager in West-Vlaanderen zoeken, want alleen daar is de vorm Klaai inheems voor de heiligennaam Nicolaas.  De families De Backer hebben hun bakermat in het Graafschap Vlaanderen, wie Beckers  heet stamt van Brabantse of Limburgse voorouders.  Namen al Keunen, Colen  en Thijsen zijn dan weer van Limburgse origine.
De spreekster zal ook ingaan op de betekenis van een aantal in de streek courant voorkomende familienamen.

De lesgever van dienst is niemand minder dan  prof. dr. Magda Devos.  Zij is ere-professor van de Universiteit Gent. 
Vóór haar pensioen was ze hoofddocent in de Nederlandse taalkunde en gaf ze les aan de studenten in de opleiding Nederlands.  Ze doceerde verschillende vakken, o.m. Nederlandse grammatica, historische grammatica, dialectologie en naamkunde.  Dr. Magda Devos was tevens promotor en redacteur van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, UGent.

Praktische informatie:
De cursus omvat 2 sessies van twee uur van 18.30u tot 20.30 u.
Cursusdagen: maandag 8 en maandag 15 oktober 2018.
Locatie:  Hotelschool Ter Duinen  Houtsaegerlaan 40 8670 Koksijde(dorp).
Deelnemers die met trein of tram komen kunnen opgehaald worden ofwel in het station van Koksijde ofwel aan de tramhalte in Koksijde Bad.

Kostprijs:     € 30 voor leden van het Willemsfonds en/of het Dialectgenootschap.
      € 35 voor niet-leden.
De kostprijs omvat de twee sessies, een syllabus en een water, een wijntje of een biertje.
Deelname kan door overschrijving van de kostprijs op rekeningnummer BE65 0018 2635 4796 van het Willemsfonds Kunst-Wijs. De plaatsen zijn beperkt. De snelste betaler maakt de grootste kans er bij te zijn! Inschrijven vóór 1 september 2018.
Voor meer informatie kan je terecht bij Suzy Feys, 058/31 20 85 of op suzwil@skynet.be en bij Walter Winnock, 0499 69 60 56 of op walter.winnock@telenet.be.

Causerie "Het gebruik van robots, vandaag en in de toekomst" - 9 oktober

dinsdag 9 oktober 2018 om 19:30 uur - VLC De Geuzetorre

door dhr. F. Huysegems - in samenwerking met VormingPlus

Er gaat geen week voorbij of de media berichten over de nieuwste vorderingen in de robotica. Vaak klinkt in die berichten ongerustheid: gaan de robots het overnemen? In Japan maken ze zich daar geen zorgen over. Daar worden robots volop verwelkomd. Niet alleen in fabrieken, ook in de dienstensector, in de zorg en in entertainment. Journalist Filip Huysegems ging twee keer op robotexpeditie in Japan. Hij bezocht er labo's en sprak met deskundigen, en komt op 9 oktober daarover vertellen.

Praktisch

Datum: dinsdag 9 oktober 19u30

VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende.

Inkom 6€, Uitpasactiviteit


"Kroegentocht Schuimend Erfgoed", lezing met demonstratiemateriaal, proeverij met hapjes, bezoek aan het Koelschip en aan 't Botteltje

Op vrijdag 20 april neemt Belinda het Willemsfonds Oostende mee op ontdekkingstocht in Oostende. Vakkundige lezing (met demonstratie-materiaal van alle ingrediënten nodig om bier te brouwen) en proeverij met hapjes.

Praktisch
We verzamelen voor het Kursaal om 18u50 en gaan allen samen naar de stadsbrouwerij ’t Koelschip voor een eerste “les” en proeverij.
Tegen 20u zijn we in het Botteltje waar we het vervolg van de uiteenzetting krijgen samen met 3 proefbieren en hapjes.

Inschrijven verplicht. De inschrijving is geldig na storting van 28 EUR op rekening van het Willemsfonds Oostende vzw, BE62 0010 6695 7661

Onder de deelnemers worden 3 boeken verloot van “West-Vlaams Schuimend Erfgoed” van Belinda Eelbode, auteur van het boek en onze gids op 20 april.

PROOST!

In de woorden van de auteur:

Mijn passie draait volledig rondom bier en daarom hou ik van het begeleiden van bierliefhebbers uit de gehele wereld.
Als laborante bacteriologie werd ik letterlijk gebeten door de “biergidsmicrobe…”
Het behalen van mijn attest van ‘artisanaal bierbrouw(st)er’ en van ‘Zytholoog’ geven me de meest bruikbare ervaring. Het proeven van ieder nieuw brouwsel is spannend afwachten. In oktober 2017 bracht ik het boek “West-Vlaams schuimend erfgoed anno 2017” uit.
Ik nodig jullie dan ook uit om letterlijk van die fascinerende bierwereld te proeven en de Vlaamse meester-brouwers persoonlijk te ontmoeten, hun culinaire creaties te delen maar vooral te genieten van deze fijne bieren…aan de ‘roerkuip’!
Uw Bier Expert verwacht u,
Belinda

(foto ©beertotaste)

schuimend erfgoed

 


In samenwerking met Uitstraling Permanente Vorming - Vrije Universiteit Brussel (UPV-VUB).

Onze causerieën op donderdag:
  • Donderdag 1 maart: prof. dr. De Ceuninck: De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in een wijzigend lokaal landschap
  • Donderdag 8 maart: Prof. Herman Matthijs Een jaar president Donald Trump”.
  • Donderdag 15 maart: dhr. Fernand Vanderheeren, “De klassieke Chinese literatuur”
  • Donderdag 22 maart: Ronald Vanquaethem : Niccolo Paganini ... duivels kunstenaar! Charlatan?".
  • Donderdag 29 maart: Prof. dr. Marc Cools “Inlichtingendiensten en democratie.”

Donderdag 1 maart 2018 - Causerie "De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in een wijzigend lokaal landschap" door Prof. Dr. De Ceuninck

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 naderen in alle stilte. Toch is het lokaal bestuurlijk landschap voortdurend in beweging. De intergemeentelijke samenwerking kwam ter discussie te staan in het voorjaar van 2017. Daarnaast lijken gemeentelijke fusies hier en daar de gemoederen te bedaren en kantelen de OCMW-besturen in de gemeenten in. Kortom, een wijzigend bestuurlijk landschap in de aanloop naar de hoogmis van de lokale democratie.

Spreker is Prof. Dr. De Ceuninck.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor houders van Uitpas en leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.
Donderdag 1 maart 2018 van 14:30 uur tot 17:00 uur in VLC De Geuzetorre

Donderdag 8 maart - Causerie "Een jaar president Donald Trump" door Prof. Herman Matthijs.

Op 8 november 2016 werd Donald Trump verkozen tot 45ste president van de VS. Veel aandacht ging meteen naar het al dan niet inlossen van gemaakte beloftes door Trump. Maar hoe kunnen we het beleid in het eerste jaar van zijn presidentschap evalueren? Prof. dr. Herman Matthijs (Vakgroep Politieke Wetenschappen, VUB) geeft tekst en uitleg.

Herman Matthijs is al sinds 1989 professor aan de VUB en doceert er de colleges inzake “Openbare Financiën: Begrotingsrecht” alsook “ Politieke structuren van de VSA”. Hij doceert ook drie colleges aan de UGent. Over de VSA heeft hij diverse artikels en boeken geschreven. Hij was een van de weinigen die de overwinning van Donald Trump als President voorspeld heeft. Zijn andere recente publicaties situeren zich in de sector van de overheidsbegrotingen, de Brexit en de defensie problematiek.
Hij is al jaren lid van de “Hoge Raad Financiën”, “censor bij de Nationale Bank van België” en voorzitter Van de ‘Raad voor verkiezingsbetwistingen”.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor houders van Uitpas en leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.
Donderdag 8 maart 2018 van 14:30 uur tot 17:00 uur in VLC De Geuzetorre

Donderdag 15 maart - Causerie "De klassieke Chinese literatuur" door dhr. Fernand Vanderheeren

Na een korte inleiding over de Chinese taal en geschiedenis volgt een bespreking van de zes werken, geschreven van de veertiende tot de achttiende eeuw van onze tijdrekening, die men in China als de grote klassiekers van de Chinese literatuur beschouwt. De spreker toont ook aan hoe zij als inspiratiebron hebben gediend voor andere kunstvormen, zoals opera, film, TV-series, enz. tot zelfs beeldverhalen en manga's.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor houders van Uitpas en leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.
Donderdag 15 maart 2018 van 14:30 uur tot 17:00 uur in VLC De Geuzetorre

Donderdag 22 maart - Causerie "Niccolo Paganini …diabolisch vioolkunstenaar! Charlatan?" door dhr. Ronald Vanquaethem

Niccolò (ook Nicolò ) Paganini (27 oktober 1782 - 27 mei 1840) was een Genuese violist, gitarist, en componist. Als meest gevierde vioolvirtuoos van zijn tijd ontwikkelde hij heel wat innoverende facetten van de moderne viooltechniek.

Had dit podiumbeest, gokker en rokkenjager die het concertpodium wel eens ruilde voor de gevangenis, een pact met de duivel of was hij een charlatan die gebruik makend van enkele aangeboren fysische kenmerken zijn toehoorders in de maling nam?

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor houders van Uitpas en leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.
Donderdag 22 maart 2018 van 14:30 uur tot 17:00 uur in VLC De Geuzetorre

Zaterdag 24 maart - Causerie "Thomas Mann" door Prof Biebuyck

Ter voorbereiding van de reis naar de Duitse Hanzesteden waar we in Lübeck het ‘Buddenbrookhaus’ met museum van de familie Mann bezoeken.
Iedereen welkom.

Prijs: 2 EUR - of 5 EUR met drankje.
Zaterdag 24 maart 2018 van 10:30 uur tot 13:00 uur in VLC De Geuzetorre

Donderdag 29 maart - Causerie "Inlichtingendiensten en democratie" door Prof.Dr Marc Cools.

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Veiligheid van de Staat en Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid) vervullen een fundamentele rol in de bescherming van de democratie tegen bedreigingen (bvb. Extremisme, terrorisme, spionage, inmenging enz.). Vanuit het concept van de inlichtingenstudies wordt ingegaan op het historisch, juridisch, functioneel en bestuurlijk kader. Dit laat toe de actualiteit te duiden binnen een ruime context.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor houders van Uitpas en leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.
Donderdag 29 maart 2018 van 14:30 uur tot 17:00 uur in VLC De Geuzetorre


In samenwerking met Vormingplus:
Dinsdag 6 februari.  Lezing “Ex-Joegoslavië. Over een land dat zoek is” door Peter Vermeersch. KUL.
ex-Joegoslavië

De Balkan kent een woelige geschiedenis en de inwoners van dit stukje Europa worstelen nog dagelijks met dit beladen verleden.
De Joegoslavische burgeroorlog, die in de jaren negentig woedde, betekende behalve een gedeeld trauma ook nieuwe landsgrenzen. Zeven naties zagen het levenslicht: Slovenië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Bosnië en Herzegovina, Servië en - afhankelijk van wie je het vraagt Kosovo. Wat is er nog over van de hoop en verwachtingen van die tijd?
En hoe kijkt de naoorlogse generatie daar tegenaan?

Inschrijven op www.vormingplusow.be
Deelname 6€, Uitpasactiviteit
Dinsdag 6 februari van 19:00 u tot 21:00 u
VLC De Geuzetorre Kazernelaan 1  8400 Oostende


De causerieën voor het najaar 2017 brachten ons:
 
Donderdag 5 oktober  2017 om 14u30
" EU integratie: welke stappen vooruit of op de terugweg?"  door Prof. dr. Peter Claeys 
 

Indien de economische groei in Europa achterop blijft, dan is dat vooral het gevolg van de aanhoudende problemen in de financiële sector. De uiterst zwakke kapitaalbasis van veel grote en kleine EU banken en de vertraging in het hervormen van de Europese bankensector beperken de kredieten aan de reële economie, en fnuiken zo het economisch herstel.

 Het oplossen van de bangelijke posities van banken is geen simpele taak. Een sterk hefboom effect van uitstaand bankkrediet in een steeds meer globale banksector heeft een katalyserende rol gespeeld bij het overbrengen van economische en financiële schokken wereldwijd.

 De belangrijkste vraag die onze banktoezichter, de ECB, daarom wakker houdt is of sommige banken een dergelijk hefboom effect hebben dat ze de stabiliteit van heel het banksysteem, en bij uitbreiding dat van heel de economie, in gevaar kunnen brengen. Dergelijke banken moet je dan verplichten om dat risico af te bouwen.
Donderdag 12 oktobert 2017  om 14u30

“ Operette ... frivole dochter van de Opera Comique" door dhr. Ronald Vanquaethem

Operette is een vorm van muziektheater die zich ontwikkelde halverwege de 19e eeuw als reactie op de alsmaar langer en dramatischer wordende Franse “Opéra Comique”. We belichten de geschiedenis van dit artistiek vermaak en trekken de parallellen naar andere vormen van muzikale podiumgenres zoals het Singspiel, de Musical,  de Zarzuela en de Revue.


Donderdag  19 oktober 2017 om 14u30

"Lettergeknetter" door dhr. Joris Denoo
  

Joris Denoo (digi-afko: Sjors DNO) presenteert u zijn anderhalfuurprogramma waarin de letteren knetteren, warme woorden gewikt en bevlogen worden en het publiek zijn zinnen krijgt. Hooikoorts, salmonella, kerstkoorts, paaseierensmelting, engelen, vreemde voorvallen, verloren voorwerpen, gewelddadige schildpadden, slimme kiekens: het kan allemaal de revue passeren in proza en poëzie, column en sneldicht, interactief met het publiek via taalspellen..

Joris Denoo publiceerde poëzie, proza, theaterteksten, essays, columns en jeugdboeken. Hij won er meer dan dertig literaire prijzen mee en gaf in de loop der jaren 700 voordrachten voor jong en oud in bibs, op scholen, in zalen en in culturele centra. Hij was redacteur van het bekende literaire tijdschrift Yang. Hij sprokkelde onlangs 888 fragmenten uit het wereldproza samen waarin het waait en/of regent. Dat wordt een stevige collectie boze buien.


Hij is gepokt en gemazeld in en door de letteren. Hij ment niet minder dan acht literaire blogs op het internet, was een van de eerste Vlaamse auteurs met een webstek en schreef columns voor theatermagazine OpenDoek, Lerarenforum en KR-redactie. Anderhalf decennium lang deed hij dit ook voor de Krant van West-Vlaanderen. Onlangs tekende hij ook voor de film ‘Tine. Een mokkel van haar sokkel’ t.g.v. een halve eeuw Tinekesfeesten Heule. Anno 2017 verschijnen van zijn hand ‘Verlichte gedichten’ (over omgaan met poëzie, voor jongeren en hun opleiders, uitgeverij Acco Leuven/Den Haag) en ‘Zwaartekracht’ (een bundel gedichten bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer Bergen-op-Zoom). In 2018 brengt uitgeverij Bibliodroom een speciaal boek uit t.g.v. de 65ste gedenkdag van de auteur en oud-docent Taal VIVES. 

Joris Denoo

gratis tombola 2 exemplaren van de winnaar van de Bronzen Uil

  

 

Donderdag 26 oktober 2017 om 14u30

 

“500 jaar Luther"  door Prof. Johan Temmerman


Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn stellingen aan de poort. Het begin van een omwenteling binnen de kerk en Europa. 

In 2017 gedenkt men wereldwijd het begin van de reformatie. Het zal dan 500 jaar geleden zijn dat Maarten Luther (1483-1546) met 95 stellingen het toenmalige wereldbeeld hervormde. Wie was deze man en wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen? Wat heeft de Reformatie teweeggebracht en waarom moeten we deze hervormingsbeweging herdenken? We verkennen de ontwikkelingen die de westerse cultuur doormaakte en vertrekken vanuit het leven van Luther. We zullen zien hoe de geest van het kapitalisme ontstond en hoe dit reformatorische gemeenschappen aanzette om de 'Nieuwe Wereld' overzee te stichten. Maar ook de toenemende secularisatie van vandaag heeft haar kiemen 500 jaar terug.

 

Prof Temmerman doceert filosofie en ethiek aan de faculteit protestantse Godsgeleerdheid

 

Donderdag 2 november 2017 om 14u30


"Van de Russische Revolutie tot’ Tsaar Putin’ door Dr. Alisa Schieman – Simtchera 


Honderd jaar geleden brak de Russische revolutie uit. Tot het einde van de Sovjetunie in 1991 werd de Oktoberrevolutie van 1917 herdacht als een nationale feestdag, maar tegenwoordig blijkt dat niet meer zo evident te zijn. Kan het de Russen eigenlijk nog schelen? Zo lijkt de Russische revolutie een plaats te hebben ingenomen in het nationale discours van Vladimir Putin die graag met enige nostalgie terugkijkt naar het tsarisme en het Stalinisme. Het leverde hem in het westen een reputatie op als autocraat
en de nieuwe 'Russische tsaar'. Alisa Schieman- Simtchera, kunsthistorica en sociologe werpt met u een blik in het Rusland van vandaag tegen de achtergrond van de woelige gebeurtenissen van 1917. Of hoe het verleden altijd ingrijpt in het heden.
 
Plaats causerieën:
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende, behoudens uitzonderingen.
 
Aanvang:
14.30 uur , einde omstreeks 17.00 uur
 
Kostprijs:
5 EUR  Willemsfondsleden en leden Uitstraling VUB-UPV/ 5,50 EUR leden Fakkelclub/ 6 EUR  niet-leden /koffie of thee inbegrepen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenwerking Masereelfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds Oostende

Literaire avondlezing met Dalilla Hermans.

Brief aan Cooper en de wereld.

Dalilla Hermans schreef in 2014 een open brief over racisme die viraal ging, sindsdien verdiept ze zich in het thema en is ze een veelgevraagd spreker en opiniemaker als het gaat over racisme, identiteit en gelijke kansen.
In 'Brief aan Cooper en de wereld' richt ze zich tot haar oudste zoon en vertelt ze op een beklijvende manier haar levensverhaal, hoe ze werd geadopteerd uit Rwanda toen ze twee was en over de manier waarop 'kleur' haar leven meer bepaald dan ze lief is.

Organisatie: Masereelfonds Centrum Bob Claessens i.s.m. Vermeylenfonds, Willemsfonds, Vrijzinnige Laïciserend Centrum


Praktisch: woensdag 18 oktober 2017 om 20u

VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Inkom: €5 voor leden van Masereelfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Debat

 

Leopold II, Congo en Oostende. Tijd voor een her-denking

 

11 jaar geleden werd door de actiegroep “Stoeten Ostendenaore” de hand van één van de Afrikanen op het Ruiterstandbeeld Leopold II aan de Drie Gapers  te Oostende afgezaagd. Het Willemsfonds vond dit beeldschennis en vond dat politiek actie op een andere wijze dient te gebeuren. De vraag is ook of men kunst moet oordelen in zijn eigen tijdsgeest of met onze huidige kennis van de geschiedenis ?

 

Koning Leopold II

Koning Leopold II gebruikte en organiseerde de expedities van Henry Morton Stanley in het Congobekken om zo via koloniale bezittingen België’s economische onafhankelijkheid veilig te stellen. Hij liet overeenkomsten sluiten met lokale Afrikaanse heersers en slaagde erin geld en steun te verwerven van de Europese mogendheden. Hij construeerde een staat onder zijn persoonlijke gezag. Hij had Congo feitelijk in zijn bezit.  Door zijn reusachtige honger en hebzucht naar rubber en ivoor, werden miljoenen Afrikanen verminkt die stierven door honger en ontbering. Congo genereerde een reusachtige opbrengst, maar de immense menselijke tol die zijn koloniale experiment eiste was enorm en leidde er in 1908 toe dat de Belgische Staat de controle over het gebied overnam. In 1960 werd Congo onafhankelijk.

Bron: The essential guide to customs & Culture. Belgium.

 

Debat

De polemiek tussen [de actiegroep] Stoeten Ostendenaore, het stadsbestuur en de publieke opinie bleef duren. In 2014 namen Sofie Cloet (Bibliotheekmedewerker Ugent en gemeenteraadslid voor Groen) en professor Michäel Meeuwis (Ugent) de 10-jarige provocatie nog eens onder de loep. Zij kwamen tot de conclusie dat het ruiterstandbeeld een derde lezing* vereiste. Centrale vraag in dit debat is hoe het komt dat de stad Oostende het initiatief niet neemt om het monument en het verhaal erachter in een actuele context te duiden. Professor Meeuwis verdedigt alvast de stelling dat de stad Oostende eerder dit initiatief had kunnen nemen, had zij een actie als die van de actiegroep Stoeten Ostendenoare willen vermijden. Maar ook dat Oostende moet durven nadenken over het eigen nationale koloniale verleden zonder een nieuwe Beeldenstorm te veroorzaken. Over deze twee stellingen ging professor Afrikaanse filosofie Herman Lodewijckx (moderator) in gesprek met Professor Michaël Meeuwis (Ugent), Piet Wittewrongel (Dwars), Professor Zana Etambala (Kuleuven) en de jonge Congolese danser Kaspy N'dia.

Vrijstaat O, zondag 28 juni 11 tot 13 uur


 

 

 

Een fotoverslag door Eric Stuckman op: 

www.fotoatelieetje.be/samenleven-oostende 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------