Algemene vergadering

De algemene ledenvergadering gaat door op zondag 10 december in Restaurant Beau Site, Albert I Promenade.
Naar jaarlijkse traditie is er het verslag van de secretaris met het overzicht van het voorbije werkjaar, de voorstelling van het programma voor het volgend werkjaar, het verslag van de penningmeester, de leden aan het woord en een culturele activiteit, gevolgd door een etentje. 

Cultureel programma:

Concert gitaar door dhr. Maarten Decombel

 

Verdere info volgt