Algemene vergadering

De algemene ledenvergadering gaat door op zondag 10 december in Restaurant Beau Site, Albert I Promenade.
Naar jaarlijkse traditie is er het verslag van de secretaris met het overzicht van het voorbije werkjaar, de voorstelling van het programma voor het volgend werkjaar, het verslag van de penningmeester, de leden aan het woord en een culturele activiteit, gevolgd door een etentje. 

PROGRAMMA
10u          Onthaal met koffie
10u15       Ledenvergadering
11u15       Cultureel programma: Maarten Decombel, gitaar en Lara Rosseel, contrabas
12u15       Aperitief aangeboden door het Willemsfonds
13u          Lunch ( 1 consumptie+ water inbegrepen) : mini vissoepje, 2 sliptongen gebakken in hoeveboter met pasta en warme kerstomaatjes, dessert en koffie


Deelname
Cultureel programma +aperitief: 6€ - 3€ jongeren tot 25 jaar
Cultureel programma, aperitief en lunch: 50€ Willemsfondsleden, 55€ niet-leden
Aperitief en lunch : 45€ leden, 50€ niet-leden


Inschrijven tegen uiterlijk 5 december bij sonja.decraemer@skynet.be of 059 802141. Stort het correcte bedrag op BE62 0010 6695 7661 van Willemsfonds Oostende vzw met vermelding AV 10 dec+ naam deelnemers