Nieuws

Lid worden?

Stort 15 EUR voor een hoofdlid en 3 EUR per gezinslid op rekening BE39 0010 2817 2819, BIC: GEBA BE BB

van Willemsfonds VZW , Vrijdagmarkt 24-25, 9000 Gent, met vermelding 'naam, voornaam + afdeling Oostende'.

Het lidgeld is te betalen per kalenderjaar: van 1 januari tot 31 december. Nieuwe leden die lid worden in november krijgen de twee resterende maanden gratis.

Het hoofdlid ontvangt de publicaties: het ledenblad TELEX van de afdeling Oostende en het nationaal ledenblad RECHTUIT.