Tentoonstellingen & musea

TENTOONSTELLING 2x KUNST

Het Willemsfonds Oostende vzw organiseert in samenwerking met Kunst-Wijs vzw een tentoonstelling met werk van eigen leden.
Nicole De Maeyer – aquarel – en Sonia Willemse – keramiek – zullen hun werk tonen van 21 januari tot eind februari in het VLC De Geuzetorre.


Vernissage op zondag 21 januari om 12u.


Zondag 18 februari: Geleid bezoek aan de tentoonstelling “De droom van anderen” in het Spilliaerthuis

Léon Spilliaert, illustrator van Verhaeren, Maeterlinck, Hellens,...

 
Als jonge kunstenaar voelde Spilliaert zich nauw verbonden met de literatuur en de auteurs van zijn tijd zoals Emile Verhaeren en Maurice Maeterlinck … De creatieve sfeer van de symbolistische literatuur beantwoordde in talrijke opzichten aan zijn persoonlijk artistiek zoeken. Hij herkende in de poëtische beeldtaal waarden die sterk bij zijn suggestief visionair talent aansloten. Naast de gedrukte uitgaven waarin originele illustraties bij de tekst zijn opgenomen, worden ook autonome tekeningen en aquarellen geselecteerd die stilistisch en thematisch rechtstreek verband houden met de literaire invloedssfeer.

Praktisch
Afspraak om 10u50 aan het Spilliaerthuis, Astridlaan 7
Deelname: leden 8€, inkom en gids, 10€ niet-leden
Inschrijven bij sonja.decraemer@skynet.be Wat voorbij is.......

Geleid bezoek aan het Spilliaerthuis
Tentoonstelling "Tussen Eb en Vloed. Marines, dijk en strandperspectieven”.

 


De derde thematische tentoonstelling in Het Spilliaert Huis staat volledig in het teken van de atmosferische zee, een van de belangrijkste en meest gekende aspecten in het oeuvre van Léon Spilliaert. Samen met de onmiddellijke omgeving van strand en dijk inspireerde de zee hem tot tijdloze universele creaties. Curator Anne Adriaens-Pannier brengt in ‘Tussen eb en vloed’ opnieuw een 30 tal werken samen, voornamelijk afkomstig uit privé-collecties.Prijs:  10 EUR = inkom + gids, niet leden 12 EUR

Datum: zondag 16 juli om 11u00

Afspraak om 10u45 aan het Spilliaerthuis, Koningin Astridlaan 7, Oostende

Inschrijven vooraf: bij sonja.decraemer@skynet.be  of 059 802141

Betalen op WF Oostende: BE62 0010 6695 7661

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geleid bezoek aan de tentoonstelling "Frans Masereel en hedendaagse kunst: verzet in beelden"


Frans Masereel en hedendaagse kunst: verzet in beelden belicht Masereels visie op de wereld, zijn maatschappijkritiek en pacifisme. Frans Masereel (1889-1972) mag beschouwd worden als de belangrijkste graficus en houtsnijder uit de twintigste eeuw. Mu.ZEE kijkt terug en brengt de ideeën van Masereel in dialoog met de huidige samenleving via het werk van een aantal hedendaagse kunstenaars uit Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Amerika: Mary Evans, Anton Kannemeyer, Glenn Ligon, Dan Perjovschi, Billie Zangewa, William Kentridge, Philip Aguirre y Otegui, Slavs and Tatars, Kerry James Marshall, Papa Mfumu’eto 1er.

De tentoonstelling benadrukt de maatschappelijke betrokkenheid van de kunstenaars. Zo komen vormen van pacifisme en internationalisme vanuit verschillende motieven en met diverse invullingen op de voorgrond. Aan het begin van de twintigste eeuw, maar ook voordien, werd al nagedacht over ontwikkelingen die we nu hedendaags noemen, zoals migratie en globalisme.

 

Vanuit een constructieve houding kaarten de kunstenaars onrecht en ongelijkheid aan. Kritisch, soms ook met satire, worden onderwerpen benaderd die de kunstenaars persoonlijk aangrijpen en willen bespreekbaar maken door ze om te zetten in beelden. Als tekenaar voor dagbladen en tijdschriften en met de houtsnede had Masereel de mogelijkheid om op een toegankelijke manier kritische vragen te stellen aan een breed publiek. De directheid naar de toeschouwer en het vertellen van verhalen zijn strategieën die in verschillende werken in de tentoonstelling aan bod komen. De gemene deler is een positieve kijk op de toekomst en daarvoor zet Masereel met zijn immer optimistisch mensbeeld duidelijk de toon.

 


Geleid bezoek aan het Spilliaerthuis
Tentoonstelling "Vissersvrouwen en baadsters: de koninginnen van Oostende

Het thema van de 2e tentoonstelling in Het Spilliaert Huis richt zich volledig op Oostende.

Naast de zee- en stadszichten die hij zo treffend vertolkte, bleef Léon Spilliaert niet onbewogen voor de mensen die werkten en leefden in deze haven- en badstad. In een 30-tal werken uit privé-verzamelingen, richt curator Anne Adriaens-Pannier een blik op de kranige vissersvrouwen en sportieve baadsters.


Geleid bezoek aan de tentoonstelling "Werk in zicht" van Kamagurka in de Venetiaanse Gaanderijen


Tentoonstelling van West-Vlaamse Willemsfondskunstenaars

26 West-Vlaamse Willemsfondskunstenaars nemen deel aan een groepstentoonstelling in het VLC De Geuzetorre. 'Eigen kweek' dus.

Schilderijen, grafiek, mixed media, keramiek, textiel, glaskunst, beeldhouwwerk.......waar je twee maanden kan van genieten. De tentoonstelling is open van 5 september tot 27 oktober.

Toegankelijk tijdens de weekdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30, zaterdag gesloten en zondag van 10.30- tot 14.30  - VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende


Geleid bezoek aan de tentoonstelling Manmade in het domein Raversijde

Het oude vissersdorp, ANNO 1465,  biedt deze zomer onderdak aan MANMADE, een tentoonstelling over de huidige en toekomstige relatie tussen mens en aarde die de confrontatie aangaat met het oude middeleeuwse vissersdorp. Wat zal er van de mens worden? Hoe zal hij zich in de toekomst verhouden tot de aarde en het heelal? Welke archeologische sporen uit onze tijd zullen onze opvolgers aantreffen? ...

Hedendaagse kunstenaars proberen in samenwerking met wetenschappers en filosofen een tipje van de sluier op te lichten, en ons een spiegel voor te houden. MANMADE betekent ‘door de mens gemaakt’ en legt een link met het ‘Antropoceen’, de door wetenschappers bedachte naam voor het nieuw tijdperk waarin menselijke activiteit de planetaire grenzen onder druk zet. Maar ook met Atlantis, het mythische gezonken eilandenrijk.

Met o.a. Mark Dion (US), Brandon Ballengée (US), Nicolas Floc’h (FR), Luc Deleu (BE), Maarten Vanden Eynde (BE), Simon Faithfull (UK), CosCo (BE), Tuur Van Balen (BE) en Revital Cohen (UK), Frans Gentils (BE), Rune Peitersen (DK/NL), HeHe (UK/DE). 


Bezoek aan de tentoonstelling 'Ontmoetingen met Spilliaert' in het Spilliaerthuis te Oostende

Zondag 24 juli brachten we een geleid bezoek aan het nieuwe Spilliaerthuis te Oostende en de tentoonstelling 'Onmoetingen met Spilliaert'.

Een schitterende tentoonstelling!

 

Geleid bezoek aan de tentoonstelling Salvador Dali in het station Luik Guillemins en het Aquarium Museum van de Universiteit Luik

Achat ticket Expo Dali Liège 2016 Guillemins | Billetterie

Geleid bezoek aan de Vanhaerents Collectie te Brussel

..een hedendaagse kunstverzameling met werk van het einde van de jaren 1970 tot vandaag. Hier kan je beloftevolle jonge kunstenaars confronteren met gevestigde waarden. Het werk van Andy Warhol heeft een sterke invloed gehad op tal van kunstenaars van volgende generaties. Ook het werk van Bruce Nauman vormt een belangrijk ensemble binnen de collectie. Daarnaast bevat de verzameling werken van John Baldessari, Jeff Koons, Christian Boltanski en Paul McCarthy. De jongere generatie is vertegenwoordigd door onder meer Matthew Barney, Ugo Rondinone en Matthew Day Jackson. 

Sterling Ruby en Franz Ackermann

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------