Tentoonstellingen & musea

Wat voorbij is...

Zondag 13 januari: I said yes with my eyes - Xavier Tricot


We bezoeken de schenking van de kunstcollectie van Xavier Tricot aan de stad Oostende.

Afspraak tegen 11 uur aan de Venetiaanse Gaanderijen.

Inkom gratis.Zondag 22 juli: Geleid bezoek aan "Prenten van Leon Spilliaert uit het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek" in de Venetiaanse Gaanderijen

De stad eert Léon Spilliaert (1881-1946) met een expo in de Venetiaanse Gaanderijen. De prenten die er te zien zullen zijn, komen uit het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek en zijn een goedbewaard geheim. De expo opende op 30 juni en loopt maar drie maanden.

Xavier Tricot brengt nu al een boek uit met een overzicht van de prenten van de kunstenaar. Tricot staat algemeen bekend als Ensorkenner, maar eigenlijk was zijn eerste liefde Léon Spilliaert.

”Op mijn 20ste kocht ik met mijn spaargeld een litho van Spilliaert. Ik ging op zoek naar literatuur rond zijn prenten, maar ik vond niets over bijvoorbeeld de drukker of het aantal exemplaren. Ik ben dan maar zelf naar de informatie op zoek gegaan. Ik bracht in eigen beheer eerder al een boekje uit, maar na al die jaren had ik voldoende kennis opgebouwd voor een volwaardig boek”, vertelt Tricot. De schilderijen van Spilliaert doen bij de meeste mensen wel een belletje rinkelen, maar zijn prenten zijn minder bekend. “Men kijkt meestal altijd eerst naar de schilderijen, pas dan naar de aquarellen, en op het laatst maar naar de prenten. Dat is onterecht. De prenten zijn net zo belangrijk.”

Twee jaar werk

De voorbije twee jaar werd er ook gewerkt aan een expo rond de prenten van Spilliaert. De dienst cultuur werkt hiervoor samen met het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. “Zij hebben een schitterende collectie van in totaal één miljoen stuks, met heel wat topstukken. Ze hebben echte schatten en de nieuwe trend is dat ze daar ook mee naar buiten komen”, vertelt Tricot. De tentoonstelling zal drie maanden lopen. “Het mocht echt niet langer, omdat de werken anders te lang aan het licht zouden worden blootgesteld. We werken voor de tentoonstelling ook samen met het Spilliaerthuis en MuZee. Er komt geen gezamenlijk ticket, maar wel een reductietarief”, besluit Martine Meire van de dienst cultuur. De expo opent op 30 juni.

Het grootste deel van de collectie van het Prentenkabinet werd verworven in de jaren 50. Rachel Vergison, de weduwe van Spilliaert, verkocht 154 tekeningen aan het Prentenkabinet. Het gaat om tekeningen die in het atelier van de kunstenaar waren achtergebleven en nooit verkocht werden.

Op zondag 22 juli bezoeken we de tentoonstelling om 10u30 met gids.

Afspraak aan de Venetiaanse Gaanderijen om 10u20.

Prijs: 9€. Wie beschikt over een bon uit De Grote Klok betaalt enkel de bijdrage voor de gids, nl 5€

Inschrijven gewenst. Betalen kan door storting op BE62 0010 6695 7661 van Willemsfonds Oostende of ter plaatse.

©Foto Benny Proot


Zondag 3 juni: Geleid bezoek aan de tentoonstelling "Dromen van parelmoer" in MuZee.

Inkom+gids 12 EUR voor leden, 14 EUR voor niet-leden.

Afspraak om 10:20 aan de ingang.


De ENSOR-verzameling van het Koninklijk Museum Antwerpen (KMSKA) in Oostende

Dromen van parelmoer.

Ensor behoort tot het handjevol Belgische kunstenaars die ook internationaal van tel zijn. Wereldwijd hebben musea, verzamelaars en liefhebbers belangstelling voor zijn grensverleggende kunst. Lang voor de term een modieus cliché werd, was Ensor wel degelijk een game changer. Toch staat zijn kunst zelf nog al te vaak in de schaduw van de populaire legende: die rare, mensenschuwe snuiter achter zijn piano in zijn Oostends schelpenwinkeltje.

Het innovatieve karakter van Ensors schilderkunst, zijn etsen en tekeningen is het rechtstreekse gevolg van zijn wens om haast stelselmatig de meest uiteenlopende technieken, genres en voorstellingswijzen te exploreren. In een brief aan kunstcriticus Pol De Mont schrijft hij al in 1894: “j’ai étudié attentivement les manières les plus opposées” (aandachtig heb ik de meest uiteenlopende artistieke stijlen bestudeert). En tot op hoge leeftijd zal hij zijn streven naar artistieke diversiteit, het zoeken naar verschillende stilistische, iconografische of technische alternatieven blijven verdedigen. Alleen zo zal een kunstenaar er in slagen zijn publiek in vervoering te brengen, en dat is voor Ensor het ultieme doel. Het gaat hem om de gelukzaligheid die hij ervaart wanneer hij zijn Brusselse vrienden meeneemt naar de dijk en hen de wonderbaarlijke (of om het Ensoriaans te formuleren: wonderbaarachtiglijke) schoonheid van de zee te tonen. En hij droomt van dezelfde gelukzaligheid wanneer hij geïnspireerd door het parelmoer van een schelpje religieuze taferelen, landschappen of stillevens schildert.

Om gelijktijdig recht te doen aan de grote diversiteit en de onderhuidse artistieke samenhang van zijn oeuvre, wordt Ensors oeuvre opgesplitst in drie thematische ensembles:
(1) landschappen en fantastische composities waarin de kunstenaar op zoek gaat sublieme beelden. Quasi-abstracte evocaties van de doorlichte nevels boven de zee, de wriemelende chaos van De opstandige engelen die door het weerlicht worden getroffen, een kinderlijk feeërieke optocht van een muziekkapel in de straten van Oostende, de spectaculaire Uitdrijving van Adam en Eva uit het Aards Paradijs, de mysterieuze stilte over de daken van de huizen in Oostende. (2) Geïnspireerd door Maeterlinck en Jan van Ruusbroec noemt Ensor “de kleur het ornament van onze geestelijke bruiloft” en daarom is het stilleven voor Ensor de toetssteen van de ware colorist. Van 1880 tot 1941 schilderde Ensor ongeveer 700 schilderijen, meer dan een derde daarvan zijn stillevens. Voor Ensors vriend, dichter-criticus Emile Verhaeren, was zelfs De Oestereetster (1882) in de eerste plaats een kolossaal stilleven. Dit schilderij staat dan ook centraal in ensemble stillevens van 1880 tot in de jaren 1930. (3) Ensors tijdgenoten beschouwden zijn voorstellingen van jonge burgervrouwen in interieurs (De oestereetster, Het Burgersalon, Namiddag in Oostende) als een hommage aan de intieme charme en huiselijkheid van hun leefwereld. Maar “de vrouw” is ook het hoofdpersonage in groteske maskerades zoals De verbazing van het masker Wouse (1889) of De twistende geraamten (1891).
Het Ensor Research Project

In 2013 startte het Koninklijk Museum Antwerpen met het Ensor Research Project waarin o.m. met behulp van geavanceerde beeldtechnieken (infraroodreflectografie, röntgen, Portable X-Ray Reflectography ) Ensors creatieve processen worden bestudeerd. Het ERP-team werd inmiddels uitgebreid met leden van de staf van Mu.ZEE. Tot nog toe werden de schilderijenverzamelingen van het KMSKA, Mu.ZEE, het MSK Gent en een privéverzameling onderzocht. In de nieuwe Ensor-presentatie worden de eerste, tussentijdse resultaten van dit onderzoek voorgesteld.

De nieuwe Ensorpresentatie bestaat nagenoeg uitsluitend uit schilderijen en tekeningen uit de verzameling van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Met 38 schilderijen en zowat 650 tekeningen beschikt het museum niet alleen over de grootste maar ook over de allerbeste Ensorverzameling. Rechtstreeks en onrechtstreeks is deze verzameling de vrucht van de grote belangstelling van Antwerpse verzamelaars zoals François Franck, Albin en Emma Lambotte, en de liefhebbers leden van de tentoonstellingsvereniging Kunst van Heden (1905-1955). Maar ook hoofdconservator Walther Vanbeselaere (1948-73) was van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de Antwerpse Ensorverzameling. Dat het Antwerps museum doorheen de jaren uitgroeide tot hét Ensorexpertisecentrum is eveneens te danken aan Vanbeselaere.

De afgelopen jaren werd de Antwerpse Ensorverzameling tentoongesteld in New York, Chicago, Los Angeles, Tokyo, Bazel, Kopenhagen en Utrecht. Het KMSKA geeft aan Mu.ZEE 26 schilderijen in langdurig bruikleen. Daarnaast worden wisselende ensembles met tekeningen tentoongesteld.

Illustratie: KMSKA © www.lukasweb.be, foto Rik Klein Gotink


TENTOONSTELLING 2x KUNST

Het Willemsfonds Oostende vzw organiseert in samenwerking met Kunst-Wijs vzw een tentoonstelling met werk van eigen leden.
Nicole De Maeyer – aquarel – en Sonia Willemse – keramiek – zullen hun werk tonen van 21 januari tot eind februari in het VLC De Geuzetorre.


Vernissage op zondag 21 januari om 12u.


Zondag 18 februari: Geleid bezoek aan de tentoonstelling “De droom van anderen” in het Spilliaerthuis

Léon Spilliaert, illustrator van Verhaeren, Maeterlinck, Hellens,...

 
Als jonge kunstenaar voelde Spilliaert zich nauw verbonden met de literatuur en de auteurs van zijn tijd zoals Emile Verhaeren en Maurice Maeterlinck … De creatieve sfeer van de symbolistische literatuur beantwoordde in talrijke opzichten aan zijn persoonlijk artistiek zoeken. Hij herkende in de poëtische beeldtaal waarden die sterk bij zijn suggestief visionair talent aansloten. Naast de gedrukte uitgaven waarin originele illustraties bij de tekst zijn opgenomen, worden ook autonome tekeningen en aquarellen geselecteerd die stilistisch en thematisch rechtstreek verband houden met de literaire invloedssfeer.

Praktisch
Afspraak om 10u50 aan het Spilliaerthuis, Astridlaan 7
Deelname: leden 8€, inkom en gids, 10€ niet-leden
Inschrijven bij sonja.decraemer@skynet.be Geleid bezoek aan het Spilliaerthuis
Tentoonstelling "Tussen Eb en Vloed. Marines, dijk en strandperspectieven”.

 


De derde thematische tentoonstelling in Het Spilliaert Huis staat volledig in het teken van de atmosferische zee, een van de belangrijkste en meest gekende aspecten in het oeuvre van Léon Spilliaert. Samen met de onmiddellijke omgeving van strand en dijk inspireerde de zee hem tot tijdloze universele creaties. Curator Anne Adriaens-Pannier brengt in ‘Tussen eb en vloed’ opnieuw een 30 tal werken samen, voornamelijk afkomstig uit privé-collecties.Prijs:  10 EUR = inkom + gids, niet leden 12 EUR

Datum: zondag 16 juli om 11u00

Afspraak om 10u45 aan het Spilliaerthuis, Koningin Astridlaan 7, Oostende

Inschrijven vooraf: bij sonja.decraemer@skynet.be  of 059 802141

Betalen op WF Oostende: BE62 0010 6695 7661

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geleid bezoek aan de tentoonstelling "Frans Masereel en hedendaagse kunst: verzet in beelden"


Frans Masereel en hedendaagse kunst: verzet in beelden belicht Masereels visie op de wereld, zijn maatschappijkritiek en pacifisme. Frans Masereel (1889-1972) mag beschouwd worden als de belangrijkste graficus en houtsnijder uit de twintigste eeuw. Mu.ZEE kijkt terug en brengt de ideeën van Masereel in dialoog met de huidige samenleving via het werk van een aantal hedendaagse kunstenaars uit Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Amerika: Mary Evans, Anton Kannemeyer, Glenn Ligon, Dan Perjovschi, Billie Zangewa, William Kentridge, Philip Aguirre y Otegui, Slavs and Tatars, Kerry James Marshall, Papa Mfumu’eto 1er.

De tentoonstelling benadrukt de maatschappelijke betrokkenheid van de kunstenaars. Zo komen vormen van pacifisme en internationalisme vanuit verschillende motieven en met diverse invullingen op de voorgrond. Aan het begin van de twintigste eeuw, maar ook voordien, werd al nagedacht over ontwikkelingen die we nu hedendaags noemen, zoals migratie en globalisme.

 

Vanuit een constructieve houding kaarten de kunstenaars onrecht en ongelijkheid aan. Kritisch, soms ook met satire, worden onderwerpen benaderd die de kunstenaars persoonlijk aangrijpen en willen bespreekbaar maken door ze om te zetten in beelden. Als tekenaar voor dagbladen en tijdschriften en met de houtsnede had Masereel de mogelijkheid om op een toegankelijke manier kritische vragen te stellen aan een breed publiek. De directheid naar de toeschouwer en het vertellen van verhalen zijn strategieën die in verschillende werken in de tentoonstelling aan bod komen. De gemene deler is een positieve kijk op de toekomst en daarvoor zet Masereel met zijn immer optimistisch mensbeeld duidelijk de toon.

 


Geleid bezoek aan het Spilliaerthuis
Tentoonstelling "Vissersvrouwen en baadsters: de koninginnen van Oostende

Het thema van de 2e tentoonstelling in Het Spilliaert Huis richt zich volledig op Oostende.

Naast de zee- en stadszichten die hij zo treffend vertolkte, bleef Léon Spilliaert niet onbewogen voor de mensen die werkten en leefden in deze haven- en badstad. In een 30-tal werken uit privé-verzamelingen, richt curator Anne Adriaens-Pannier een blik op de kranige vissersvrouwen en sportieve baadsters.


Geleid bezoek aan de tentoonstelling "Werk in zicht" van Kamagurka in de Venetiaanse Gaanderijen


Tentoonstelling van West-Vlaamse Willemsfondskunstenaars

26 West-Vlaamse Willemsfondskunstenaars nemen deel aan een groepstentoonstelling in het VLC De Geuzetorre. 'Eigen kweek' dus.

Schilderijen, grafiek, mixed media, keramiek, textiel, glaskunst, beeldhouwwerk.......waar je twee maanden kan van genieten. De tentoonstelling is open van 5 september tot 27 oktober.

Toegankelijk tijdens de weekdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30, zaterdag gesloten en zondag van 10.30- tot 14.30  - VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende


Geleid bezoek aan de tentoonstelling Manmade in het domein Raversijde

Het oude vissersdorp, ANNO 1465,  biedt deze zomer onderdak aan MANMADE, een tentoonstelling over de huidige en toekomstige relatie tussen mens en aarde die de confrontatie aangaat met het oude middeleeuwse vissersdorp. Wat zal er van de mens worden? Hoe zal hij zich in de toekomst verhouden tot de aarde en het heelal? Welke archeologische sporen uit onze tijd zullen onze opvolgers aantreffen? ...

Hedendaagse kunstenaars proberen in samenwerking met wetenschappers en filosofen een tipje van de sluier op te lichten, en ons een spiegel voor te houden. MANMADE betekent ‘door de mens gemaakt’ en legt een link met het ‘Antropoceen’, de door wetenschappers bedachte naam voor het nieuw tijdperk waarin menselijke activiteit de planetaire grenzen onder druk zet. Maar ook met Atlantis, het mythische gezonken eilandenrijk.

Met o.a. Mark Dion (US), Brandon Ballengée (US), Nicolas Floc’h (FR), Luc Deleu (BE), Maarten Vanden Eynde (BE), Simon Faithfull (UK), CosCo (BE), Tuur Van Balen (BE) en Revital Cohen (UK), Frans Gentils (BE), Rune Peitersen (DK/NL), HeHe (UK/DE). 


Bezoek aan de tentoonstelling 'Ontmoetingen met Spilliaert' in het Spilliaerthuis te Oostende

Zondag 24 juli brachten we een geleid bezoek aan het nieuwe Spilliaerthuis te Oostende en de tentoonstelling 'Onmoetingen met Spilliaert'.

Een schitterende tentoonstelling!

 

Geleid bezoek aan de tentoonstelling Salvador Dali in het station Luik Guillemins en het Aquarium Museum van de Universiteit Luik

Achat ticket Expo Dali Liège 2016 Guillemins | Billetterie

Geleid bezoek aan de Vanhaerents Collectie te Brussel

..een hedendaagse kunstverzameling met werk van het einde van de jaren 1970 tot vandaag. Hier kan je beloftevolle jonge kunstenaars confronteren met gevestigde waarden. Het werk van Andy Warhol heeft een sterke invloed gehad op tal van kunstenaars van volgende generaties. Ook het werk van Bruce Nauman vormt een belangrijk ensemble binnen de collectie. Daarnaast bevat de verzameling werken van John Baldessari, Jeff Koons, Christian Boltanski en Paul McCarthy. De jongere generatie is vertegenwoordigd door onder meer Matthew Barney, Ugo Rondinone en Matthew Day Jackson. 

Sterling Ruby en Franz Ackermann

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------